Zawor bezpieczenstwa wikipedia

http://www.polkas.pl/Pl/produkt/drukarka_fiskalna_posnet_thermal/Posnet THERMAL FV - drukarka fiskalna Polkas Kraków

Głównym celem montażu zaworu bezpieczeństwa jest zabezpieczenie rozmaitych urządzeń przed nagłym wzrostem ciśnienia powyżej dopuszczalnego ciśnienia roboczego. Projektant dobiera konstrukcję, czyli typ zaworu zaś jego dobrą ilość. Otóż typ zaworu bezpieczeństwa zależy od rodzaju płynu wewnątrz aparatury (gaz, ciecz, para wodna, powietrze etc.), tylko jest też uzależnione z jego parametrów oraz sposobie zabezpieczanego urządzenia. I wielkość zaworu jest zupełnie związana z wymaganą przepustowością, która oznacza ilość strumienia płynu, jaki musi przepłynąć przez dany zawór bezpieczeństwa. Wszystkie zasady doboru zaworu bezpieczeństwa dla kotłów wodnych są omówione w przepisach Urzędu Dozoru Technicznego.
Zadaniem zaworów bezpieczeństwa jest warta urządzeń i rurociągów przed negatywnymi skutkami gwałtownego wzrostu ciśnienia, które potrafi spowodować do ważnych uszkodzeń. Z zmiany najczęstszymi przyczynami powstawania zbyt dużych ciśnień są uderzenia wodne oraz awarie armatury odcinającej bądź urządzeń automatycznej regulacji.

Rodzaje zaworów
Zawory bezpieczeństwa ze względu na rozwiązanie działania, można rozłożyć na dwa rodzaje:

 

Zawory niskociśnieniowe – traktowane jako narzędzia chroniące przed skutkami powstania tzw. uderzenia hydraulicznego.
Zawory wysokociśnieniowe – w konstrukcjach tej grupie rozróżnia się zawory bezpieczeństwa dwojakiego typu;

 

zawory ciężarkowe – gdzie siła dociskająca grzybek do gniazda zaworu wywierana jest poprzez ciężar,
zawory sprężynowe – wpływ na grzybek wytwarzany jest poprzez sprężynę zamontowaną w zaworu.

W zależności od rodzaju konstrukcji, wysokociśnieniowe zawory bezpieczeństwa typu ciężarkowego można podzielić znowu na dźwigniowe i bezdźwigniowe. W zaworze bezpieczeństwa typu bezdźwigniowego ciężar zlokalizowany jest współosiowo na trzpieniu wyprowadzonym w istot grzybka. Wówczas warunkiem otwarcia zaworu bezpieczeństwa jest zrównoważenie siły ciężkości oddziałującej na ciężar i siły parcia wody czy powietrza reagującej na grzybek. A w zaworach dźwigniowych ciężarek znajduje się na ramieniu dźwigni, zaś otwarcie zaworu następuje po zrównoważeniu momentów sił ciężkości i parcia liczonych względem osi dźwigni.