Zasady bezpieczenstwa w metrze

Coraz częściej poruszanym wydarzeniem w rozmiarze BHP jest atex dust extraction, czyli odpylanie razem z poradą ATEX (z angielskiego ATmosphere EXplosible). Dyrektywa ATEX jest przepisem prawnym Unii Europejskiej, mówiącym o standardach, które muszą spełnić produkty przydatne w strefach niebezpiecznych, głównie narażonych na wybuchy.

Obecnie wszystkie dania skończone na placu Unii Europejskiej niebezpieczne powinny stanowić zgodę z dyrektywą ATEX. Przede wszystkim ATEX narzuca rodzaj użytych materiałów, a także zastosowaną konstrukcję. Urządzenia robiące tą poradę są oznakowane znakiem CE. Za klasyfikację ryzyk i dodawanie oznaczeń dla konkretnego produktu odpowiedzialny jest jego producent. Odpylacze są urządzeniami szeroko stosowanymi w sektorze. Głównie służą do zbierania drobnych cząstek pyłów. Między innymi używane są przy obróbce metali przy szlifowaniu, wykańczaniu odlewów, piaskowaniu, polerowaniu. Odpylacze odnosi się także przy obróbce drewna, a konkretniej przy odciągu pyłów a przy obsłudze materiałów sypkich, głównie proszków chemicznych. Jest cała procedura dotycząca oceny zgodności efektów w tekście bezpieczeństwa wybuchowego. Często takiej oceny dokonuje niezależna jednostka notyfikowana. W sezonie takiej oceny zgodności powstaje cała dokumentacja techniczna zawierająca między listę dyrektyw, z którym jest dobre urządzenie, listę dokumentów, którą uwzględniono przy produkcji urządzenia. W dokumentacji powinny być też zawarte będące informacje: grupa i jakość urządzenia, maksymalna temperatura powierzchni urządzenia, zastosowane zabezpieczenia przeciwwybuchowego. ATEX należy dopasować do warunków konkretnego biura i umieszczać na ilość jego możliwości wydajnych i logistycznych oraz kadrowych. Koszt stosowania dyrektywy ATEX jest stosunkowo niski w zestawieniu do zagrożeń spowodowanych przez wybuchy.