Zagrozenie wybuchem piktogram

Dyrektywa ATEX w własnym systemu prawnym została wprowadzona 28 lipca 2003 roku. Stosuje się do produktów przeznaczonych do publikacji w powierzchniach, które zagrożone są wybuchem. Przedmiotowe wyroby muszą robić ostre wymagania sprowadzające się nie wyłącznie do bezpieczeństwa ale też do opieki zdrowia. Dyrektywa ATEX zawiera procedury oceny zgodności.

W badaj przepisów omawianego aktu normatywnego poziom zabezpieczeń, a dodatkowo powiązane z obecnym całe procedury oceny w głównej mierze zależne są z stanu zagrożenia środowiska, w którym dane danie będzie tworzyło. Dyrektywa ATEX określa rygorystyczne wymagania jakie musi robić określony produkt, aby mógł być traktowany w przestrzeniach zagrożonych wybuchem. Jednakże o które strefy chodzi? Przede wszystkim mowa tu o kopalniach węgla kamiennego, gdzie występuje znacznie duże ryzyko wybuchem metanu czy pyłu węglowego.

Dyrektywa ATEX posiada szczegółowy podział urządzeń na jakości. Stanowi ich dwie. W liczbie klasie dostają się urządzenia, które odnosi się w podziemiach kopalni również na powierzchniach, które mogą stanowić zagrożone wybuchem metanu. Druga część sprowadza się do urządzeń, które zaczyna się w kolejnych miejscach, ale które mogą stanowić zagrożone atmosferą wybuchową.

Niniejsza dyrektywa wyznacza zasadnicze wymagania wszystkie dla wszystkich urządzeń wykonywających w okolicach zagrożonych wybuchem metanu/pyłu węglowego. I bardziej istotne wymagania ważna z łatwością zlokalizować w częściach zharmonizowanych.

Należy pamiętać, że urządzenia przyjęte do aktywności w przestrzeniach zagrożonych wybuchem winnym stanowić oznakowane znakiem CE. Za znakiem należy podać numer identyfikacyjny jednostki notyfikowanej, jaki powinien być otwarty, widoczny, trwały i czytelny.

Jednostka notyfikująca bada cały organizm ochrony lub same narzędzia w końcu zapewnienia zgód z prawymi przepisami i wymaganiami dyrektywy. Należy jednocześnie pamiętać, że z dnia 20 kwietnia 2016 r. obecną dyrektywę zastąpi nowa zasada ATEX 2014/34/UE.