Zagrozenie pozarowe to

W bardzo dużo gałęziach przemysłu stanowi dużo bogate zagrożenie wybuchu pożaru. Mowa tutaj nie ale o prac paliwa, energii, farby lecz również o produkcji cukru czy mąki. Substancje, które potrafią istnieć w istocie pary, gazów, płynów, włókien lub same aerozoli razem w zintegrowaniu z powietrzem albo i z własnymi substancjami w niezwykle prosty rozwiązanie mogą działać ze sobą oraz stanowić substancje wybuchowe.

Stąd też istnieje wiele aktów prawych, których głównym projektem jest przeciwdziałanie wybuchom pożarów. Mowa tutaj przede każdym o prawu Ministra Gospodarki z dnia 8 lipca 2010 w sprawie minimalnych wymagań dotyczących zaufania i higieny pracy połączonych z okazją przedstawienia w tle pracy atmosfery wybuchowej. Niniejszy akt prawny dąży przede wszystkim do zapobiegania powstawaniu jakiejkolwiek atmosfery wybuchowej. Także przechodzi na punktu zapobieganie powstaniu zapłonu i zmniejszenie efektu wybuchu. Explosion proof systems, czyli cały system przeciwwybuchowy stanowi bardzo wiele elementów. Opowiadając o zabezpieczeniach w omawianym systemie należy wspomnieć przede ludziom o membranach do odciążania wybuchu, systemach tłumienia wybuchu a systemach izolowania wybuchu. Membrany są urządzeniami, które pomagają urządzenia przemysłowe. Ich końcem jest pomoc przede wszystkim filtrów, młynów, zbiorników, sortowników, kruszarek lub te cyklonów. Natomiast systemy tłumienia wybuchu idą do wyeliminowania powstawania wysokich ciśnień w ciągu wybuchu. Na sposób tłumienia gromadzi się przede każdym czujnik optyczny oraz ciśnieniowy, centrale sterujące, butle HRD oraz dysze nierdzewne. System izolowania wybuchu to sposób, którego priorytetowym końcem jest przede każdym minimalizacja skutków wybuchu. Mowa tutaj o takich udogodnieniach jak klapy zwrotne, zasuwy szybkodziałające, kominy przeciwwybuchowe, zawory szybkoodcinające. Należy pamiętać, że systemy przeciwwybuchowe są jednym z wymogów zaufania i higieny pracy.