Zagrozenie pozarem lub wybuchem

ATEX – jest zatem zasada Unii Europejskiej. Definiuje wymagania zasadnicze, jakie musi robić każdy towar, oddany do podawania w dziedzinach, jakie są zagrożone wybuchem. Wymagania szczegółowe uregulowane są w zasadach skojarzonych z tą regułą. Natomiast wymagania, jakie nie są uregulowane ani dyrektywą ani normami potrafią stanowić przedmiotem regulacji wewnętrznych, które obowiązują w następnych krajach członkowskich.

Procedura Regulacje też nie mogą natomiast być sprzeczne z zasadą, też nie mają odpowiednia zwiększać jej oczekiwań. Ponieważ dyrektywa ATEX 94/9/WE przymusza nas do oznakowania CE. Tak więc każdy towar "ATEXowy", który stał oznaczony symbolem Ex musiał na wstępie zostać przez producenta oznakowany znakiem CE. A ponadto przejść procedurę albo jest solidarny z aktywnym udziałem "strony trzeciej", jeżeli producent wykorzystał moduł inny, niż moduł A.

novitus nanoNovitus NANO E - kasa fiskalna Polkas Kraków

Ujednolicenie przepisów Ponieważ niejednolite przepisy, które dotyczą bezpieczeństwa w określonych regionach UE posiadały duże utrudnienia w bezpośrednim przepływie towarów pomiędzy krajami członkowskimi, postanowiono ujednolicić te przepisy. W wypadku urządzeń używanych do książki w okolicach, które są zagrożone wybuchem dnia 23 marca 1994 roku Parlament Europejski oraz Rada Unii Europejskiej ogłosili dyrektywę 94/9/EC ATEX, która wpadła w mieszkanie 1 lipca 2003 roku. Wprowadzona również dyrektywę 1999/92/EC ATEX137 – jaka była określana także ATEX USERS. Dotyczyła minimalnych wymagań dotyczących bezpieczeństwa pracy, w polach pracy, w których potrafimy trafić na atmosferę wybuchową. Pierwsza dyrektywa została ustalona w bycie obecnie w 2003 roku. Druga dyrektywa została ustalona przez Ministerstwo Gospodarki, Pracy oraz Metody Społecznej 29 maja 2003 roku i działała od 25 lipca 2003 r. 31 października 2010 r. wpadło w utrzymanie osobiste, zmienione rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 8 lipca 2010 roku dotyczące niewielkich wymagań dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy, powiązanych z łatwością spotkania się atmosferą wybuchową w znaczeniu pracy, które zastąpiło rozporządzenie z 2003 r.