Zaburzenia psychiczne w geriatrii

Cyklotymia jest przekazywana, jako małe zaburzenie psychiczne, określane i jako stan depresyjny, który zawsze zawsze nie wymaga leczenie farmakologicznego. Cyklotymia często porównywalna jest do dystymii, jednak oba schorzenia psychicznie dość wiele się z siebie różnią.

Zaburzenie psychiczne W poniższym artykule skoncentrujemy się na prawdziwym zaprezentowaniu, czym stanowi wprowadzona anomalia psychiczna. Zaczynając a z początku, cyklotymia jest zaburzeniem psychicznym. Prawdopodobnie stanowić elementem zmierzającym do stworzenia choroby afektywnej dwubiegunowej. Jej poznanie jest możliwe zazwyczaj w podstawowej i trzeciej fazie bycia człowieka, kojarzy się zazwyczaj z nadużywaniem alkoholu i rozwija do wysokiej destabilizacji w działaniu społecznym.

Leczenie Oczywiście, wykryta cyklotymia powinna zostać natychmiast poddania leczeniu. Jednak, jak wspomniano wcześniej, nie będzie to stricte leczenie farmakologiczne, odpowiednie do zabiegu działania depresji, bowiem podawane preparaty będą korzystały często zadanie stabilizujące nastrój, a dopełnieniem działania będzie psychoterapia.

systemy przeciwpożarowe

Fazy Zapadnięcie na cyklotymię przedstawia się uciążliwymi zmianami nastroju. Można ją podzielić na dwie fazy:

Faza subdepresji, na którą ofiarują się: abulia, czyli kłopot z podejmowaniem decyzji, apatia, spadek libido oraz permanentne zmęczenie i fakty z kolekcją, zaburzenia łaknienia, bezsenność, ciągłe poczucie pustki, smutku oraz braku wsparcia, nieumiejętność odczuwania przyjemności, zaniedbywanie się, brak energii, pesymistyczne wyobraźnie i wycofanie społeczne. Faza hipomanii, czyli dobry stan, wesołość, euforia, wysoka samoocena i pewność siebie, wzmożony popęd seksualny, pobudzenie psychoruchowe i zmniejszone zapotrzebowanie na sen, gonitwa myśli, słowotok, spadek zdolności analitycznego myślenia, problemy z uwagą uwagi, agresja i wrogość, poczucie mocy i entuzjazm, podejmowanie ryzykownych zachowań, urojenia.

Choroba ta zwykle pojawia się u osób, które mają na dwubiegunowość. Poza tym pomysł są więcej takie elementy jak wysoki poziom kortyzolu, niski poziom serotoniny, kiedy również też stresujące sytuacje. Też bardzo bogaty zysk mają więcej wychowanie i środowisko, w której przebywają potencjalnie chorujące osoby.