Wydawanie duplikatu paragonu

Przedsiębiorcy, którzy powodują pracę dla osób fizycznych, jakie nie prowadzą działalności gospodarczej i również w sukcesu rolników ryczałtowych są zobowiązani poprzez odpowiednie zapisy prawe do ewidencjonowania sprzedaży za pomocą homologowanych kas fiskalnych.

 

Sprzedaż w Internecie z kasą fiskalną dotyczy przede każdym prowadzenia sprzedaży wysyłkowej, gdzie umowa kupna-sprzedaży dokonuje się bez bezpośredniego kontaktu sprzedawcy z kliencie, np. za pomocą odpowiedniego oprogramowania sklepu online. Kwestię dania w takim przypadku paragonu fiskalnego regulują odpowiednie zapisy prawne, a ściślej ujmując te same zapisy z pewnymi zmianami – identyczne gdy w sukcesie sprzedaży prostej w obiekcie sprzedaży bezpośredniej.

Przepisy w.w. nie dotyczyły przedsiębiorców prowadzących sprzedaż za pośrednictwem Internetu, ale sytuacja poprawiła się wraz z przyjściem roku 2015. Wówczas zmiana przepisów zmusiła przedsiębiorców do użycia kas fiskalnych podczas wykonywania swojej roli sprzedażowej. Niegdyś ustawodawca przewidywał zwolnienia z tych przepisów, i zmieniło się decyzja dotyczące dostaw artykułów także usług wykluczonych z całych zwolnień.

Ministerstwo Finansów rozwiązało z kas fiskalnych niektórych przedsiębiorców prowadzących sprzedaż poprzez Internet, ale nie wszyscy podatnicy zostali zwolnieni z ostatniego celu. Przede wszystkim, by przepisy dotyczące zdjęcia z celu mienia z kas fiskalnej przy prowadzeniu sprzedaży poprzez Internet były miejsce muszą zostać wykonane warunki, które precyzuje mowa w zdecydowaniu według którego usunięciu z kas fiskalnej podlegają przedsiębiorcy prowadzący dostawę materiałów w sposobie wysyłkowym, np. przy wykorzystaniu usług poczty i / lub kuriera pod warunkiem, że sprzedający całość kwoty transakcji otrzyma za pośrednictwem poczty, banku lub spółdzielni oszczędnościowo-kredytowej a z wszelkiej ewidencji dowodowej dokumentów wynika jednoznacznie konkretna czynność, której dotyczyła transakcja a jeszcze na czyje konto została wykonana. Konieczne są w takim przypadki dane klientowi oraz jego adres.

Zwolnienie z stosowania z kas fiskalnych podczas sprzedaży internetowej nie przysługuje podczas wykonywania czynności, które zostały opisane w § 4 pkt 1.

W charakteru znalezienia odpowiedniej kasy dla działalności e-commerce wystarczy wprowadzić w wyszukiwarkę “kasa fiskalna sklep internetowy”.