Wybuch na koncercie ariany

Mianem wybuchu cechuje się gwałtowne wydzielenie znacznych dawce energii. Działanie to zawiera ze sobą wiele zagrożeń. Wybuchom najczęściej towarzyszy nagły skok temperatury oraz ciśnienia, emisja promieniowania (np. pod postacią błyskawicy lub impulsu świetlnego wybuchu jądrowego) lub fal akustycznych (przeważnie istnieje ostatnie grom dźwiękowy lub charakterystyczny huk wystrzału). Nie bez sensu to niekontrolowane zjawisko napawa ludzi lękiem.

Jakie przestrzenie są zagrożone wybuchem? Najczęściej przylegają do nich powierzchni, w których atmosfera w razie potencjalnego zagrożenia może grozić wybuchem. Jako atmosferę wybuchową zna się specjalną mieszankę łatwopalnych substancji, żyjących w sytuacji gazów, par lub mgieł, czyli mieszanek z powietrzem w warunkach atmosferycznych, w których prowadzą zbyt wielkie temperatury. Warto wiedzieć, iż w treściach wybuchowych zaledwie iskry lub łuk elektryczny mogą stworzyć eksplozję.

Przestrzenie najbardziej zagrożone początkiem to m.im. fabryki środków chemicznych, rafinerie, stacje paliw, elektrownie, fabryki farb, lakiernie, stacje benzynowe, jak jeszcze pojazdy, oczyszczalnie ścieków, lotniska, młyny zbożowe lub stocznie. Zapłon w powyższych miejscach doprowadziłby do eksplozji, których wyniki byłyby ogromne. Z pewnością wywołałyby ogromne straty materialne, a jeszcze naraziłyby na niebezpieczeństwo ludzkie życie.

Aby uniknąć wyżej wymienionym szkodom, należy nigdy nie bagatelizować działania prewencyjnego, którym jest pomoc przeciwwybuchowa. W moc krajach zostały przygotowane specjalne ustawy, informacji oraz normy, jakich zamiarem jest zmniejszenie ryzyka zagrożenia wybuchem oraz wyeliminowanie potencjalnych szkód. W miejscach zagrożonych wybuchem należy zainstalować system, który zapewni bezpieczeństwo robiących w nich pracownikom.