Wentylacja lakierni

Błędne zainstalowanie odpylania oraz centralnego odkurzania powoduje duże zagrożenie wybuchem. Dlatego każda instalacja wymaga być zbudowana zgodnie z prawymi normami zamkniętymi w dyrektywie ATEX tzw. atex installation.

Identyfikacja oraz ocena ryzyka wybuchu Aby wybrać dobre formy ochrony instalacji przed wybuchem musimy zidentyfikować, a jeszcze uznać jej najsłabsze punkty. W współczesnym obiektu przeprowadzamy tzw. ocenę ryzyka wybuchowego na okresie wykonawczym. Dokument ten czyni dla biura skupiającego się projektem zbiór wszystkich zaleceń. Po ich wdrożeniu do celu zostanie przygotowana ostateczna ocena ryzyka wybuchowego lub dokument zabezpieczenia przed wybuchem.

Zmniejszenie ryzyka wybuchu W sensie zminimalizowania ryzyka wystąpienia wybuchu, w projektowanych instalacjach, używane są takie rozwiązania jak: antystatyczne lub przewodzące wkłady przeznaczone do filtracji, elektryczne i nieelektryczne wyposażenie z certyfikatem ATEX, dopasowaną aparaturę kontrolną oraz pomiarową, uziemienia.

Minimalizacja skutków wybuchu Z natury pracy nie jest możliwe by do samego końca wyeliminować ryzyko wybuchu. Stąd te, zgodnie z wymogami obu dyrektywy ATEX, w  instalacjach wykorzystuje się zabezpieczenia przeciwwybuchowe.

Dostawy wdrażania odpylania oraz centralnego odkurzania grane są w zespole „pod klucz”. Znaczy to, iż specjaliści biorą całkowitą odpowiedzialność za kompleksową realizację każdego z czasów inwestycji – od projektu, przez produkcję każdych elementów systemu, po montaż oraz uruchomienie nowo zamontowanej instalacji.

Oszczędność poprzez optymalizację Szczególny nacisk został ustawiony na optymalizację instalacji filtrujących pod kątem efektywności energetycznej, a także skuteczności odpylania. Sprawiania te służą spodziewany wynik finansowy, a przede wszystkim dodają się do ochrony środowiska naturalnego naszego świecie.

Skuteczne, i jednocześnie bardzo efektywnie Materiał filtracyjny ma najistotniejszy element skutecznej, zaś tymże samym sprzyjający naturze element instalacji odpylania oraz centralnego odkurzania. Właściwie dobrany gwarantuje wysoką czystość odpylonego powietrza nie mając pod opiekę warunków pracy. Właśnie dlatego inżynierowie za wszystkim razem dobierają to pod kątem danej inwestycji.