Uziemienie erbetki

Uziemienie to dobra dobra metoda ochrony przed wyładowaniami atmosferycznymi. Uziemienie istnieje ostatnie proces produkujący się z przewodnika, jakim stanowi substancja dobrze przewodząca prąd elektryczny.

Do najłatwiejszych przewodników prądu należy woda, grafit, żelazo, stal, aluminium, złoto, miedź i srebro. Przewodnik łączy ciało z naelektryzowaną ziemią natomiast w skutku tego połączenia ciało naelektryzowane oddaje lub przyjmuje ładunek, w konsekwencji kierując do jego zobojętnienia.

Konstrukcja urządzenia uziemiającego nie jest szczególnie skomplikowana. Urządzenie takie łączy się z uziomu i przewodu uziomowego, przewodu łączącego, zacisku lub szyny oraz przewodów uziemiających. Są rozmaite typy uziemień. Do podstawowych rodzajów należą: uziemienie odgromowe, pomocnicze, proste i ochronne.

W postaci uziemienia ważną rolę odgrywają zaciski uziemiające. Zaciski takie zbudowane są z aluminium i zapewniają do przyłączania odgromowych procesów do budowy. Zaciski lub szyna uziemiająca są częścią układu uziemiającego instalacji i gwarantują połączenie elektryczne pewnej ilości przewodów w obiektach uziemieniowych. Zaciski ze powodu na indywidualną konstrukcję wyróżnia się na linie, zaprasowywane, płaskie; proste zaprasowywane; kątowe zaprasowywane płaskie; kątowe zaprasowywane; odgałęźne nakładkowo - zaprasowywane. Rodzaj zastosowanego zacisku zaś jego konstrukcja determinowana jest między innymi częścią łączonych przewodów, będących do uziemienia.

Połączenie przewodu uziemiającego z uziomem powinno być wypełnione solidnie i robić oczekiwania dla połączenia elektrycznego. W niniejszym przedmiocie wykorzystuje się spawanie termitowe, za pomocą zacisków zaprasowywanych, zacisków gwintowych czy innych pewnych połączeń mechanicznych. I połączenia mechaniczne winny być dodawane z użyciem zasad ustalonych według wskazówce wytwórcy. Przy tworzeniu instalacji odgromowej należy zwrócić szczególną opinię na stosowane zaciski, które przede każdym nie powinny uszkadzać uziomu ani przewodu uziemiającego. W montażu takiego sposobu ważna jest informacja oraz zastosowanie zasady, że łączki i uchwyty polegające ale na połączeniu lutowanym nie zapewniają dobrej wytrzymałości mechanicznej oraz potrafią ulec uszkodzeniu.