Uziemienie ang

Uziemienie to ostatnia skuteczna forma obrony przed wyładowaniami atmosferycznymi. Uziemienie stanowi zatem przewód wyrażający się z przewodnika, którym stanowi substancja dobrze przewodząca prąd elektryczny.

Do najwłaściwszych przewodników prądu należy woda, grafit, żelazo, stal, aluminium, złoto, miedź i srebro. Przewodnik łączy ciało z naelektryzowaną ziemią zaś w efektu tego związania ciało naelektryzowane oddaje lub przyjmuje ładunek, w konsekwencji zmierzając do jego zobojętnienia.

kasy fiskalne sklepowe

Konstrukcja urządzenia uziemiającego nie jest wyjątkowo skomplikowana. Urządzenie takie przedstawia się z uziomu i przewodu uziomowego, przewodu łączącego, zacisku lub szyny oraz przewodów uziemiających. Są bogate typy uziemień. Do normalnych rodzajów należą: uziemienie odgromowe, pomocnicze, skuteczne i ochronne.

W całości uziemienia ważną rolę odgrywają zaciski uziemiające. Zaciski takie wykonane są z aluminium i wykonują do przyłączania odgromowych procesów do budów. Zaciski lub szyna uziemiająca są częścią układu uziemiającego budowy i ułatwiają połączenie elektryczne pewnej ilości przewodów w sensach uziemieniowych. Zaciski ze względu na prostą konstrukcję liczy się na swobodne, zaprasowywane, płaskie; proste zaprasowywane; kątowe zaprasowywane płaskie; kątowe zaprasowywane; odgałęźne nakładkowo - zaprasowywane. Rodzaj zastosowanego zacisku również jego konstrukcja determinowana jest między innymi częścią łączonych przewodów, ludziach do uziemienia.

Połączenie przewodu uziemiającego z uziomem winno stanowić spowodowane precyzyjnie i wykonywać oczekiwania dla połączenia elektrycznego. W niniejszym planu korzysta się spawanie termitowe, za pomocą zacisków zaprasowywanych, zacisków gwintowych czy nowych pewnych połączeń mechanicznych. Zaś połączenia mechaniczne powinny być przeprowadzane z zachowaniem zasad ustalonych według instrukcji wytwórcy. Przy wykonywaniu instalacji odgromowej należy zwrócić szczególną opinię na stosowane zaciski, które przede każdym nie powinny uszkadzać uziomu ani przewodu uziemiającego. W zestawu takiego systemu kluczowa jest informacja i zastosowanie zasady, że łączki i uchwyty polegające ale na połączeniu lutowanym nie zapewniają dobrej wytrzymałości technicznej i mogą ulec uszkodzeniu.