Typy gasnicy

http://euro-fiskalne.pl/post/kasy-fiskalne-w-krakowie.html

Pożary, które stają w cichych pomieszczeniach, o niewielkiej kubaturze najczęściej są gaszone przy zastosowaniu pary wodnej. Parę odnosi się w miejscach, w których objętość wynosi około 500 m3. Powinny toż stanowić umieszczenia szczelne. Para jako sposób gaśniczy tzw. "steam fire extinguishing" na otwartych powierzchniach nie zapewne żyć wykorzystana, ze powodu na jej bardzo mały ciężar właściwy, co miesza się na nieosiąganie odpowiedniego stężenia gaśniczego.

Ponadto w sukcesie małych,ale nieszczelnych pomieszczeń zastosowanie pary gaśniczej także jest prawie wydajne i efektywne.

Do najczęściej spotykanych pomieszczeń, w jakich zajmuje się parę wodną do bezpieczeństwa i gaszenia pożarów są: suszarnie materiałów łatwopalnych oraz drewna, przepompownie produktów naftowych, kotły wulkanizacyjne, kolumny rektyfikacyjne oraz statki. Ten sposób gaśniczy stosuje się także do ugaszania pożarów ciał stałych, które nie mogą stanowić ugaszone w rezultatu kontaktu z wodą.

Para wodna że być jeszcze wprowadzana do gaszenia pożarów cieczy, których temperatura ma co najmniej 60°C. Gaszenie lub zabezpieczenia miejsca pożaru parą wodną będzie obecnym niezwykle ekonomiczne im doskonalsza będzie temperatura zapłonu cieczy.

Zastosowanie pary wodnej powoduje rozcieńczenie palnych alkoholi w powierzchni spalania. Jest i obniżenie stężenia tlenu do takiej wartości, przy której złe jest dalsze spalanie. W mieszaninie par i gazów w rozmiarze strefy spalania i zagrożenia pożarowego 35% stężenie pary wodnej powoduje zahamowanie procesu palenia oraz brak dalszej możliwości spalania.

Proces gaszenia jest zupełnie dużo funkcjonalny przy wykorzystaniu pary nasyconej, która proponowana jest pod ciśnieniem od 6 do 8 atmosfer.