Tlumaczenia techniczne na co dzien

http://www.comarch-polkas.pl/oferta/comarch-klasyka/

W działalności firm i w życiu codziennym występuje wiele sytuacji, w których potrzebne są tłumaczenia techniczne specjalistycznych materiałów lub dokumentów.

Aby wprowadzić jakiś produkt na międzynarodowy rynek musimy załączyć do niego opis działania, instrukcję montażu lub obsługi w języku kraju, do którego ma nastąpić eksport. Do tego są potrzebne tłumaczenia techniczne. Takie teksty są specyficzne, gdyż nie wystarczy tylko ich poprawność językowa, powinny też uwzględniać wszystkie szczegóły dotyczące danych technicznych produktu z użyciem fachowej terminologii. Od osoby wykonującej tłumaczenia techniczne wymaga się nie tylko sprawności lingwistycznej, ale również doświadczenia w danej dziedzinie.

Dla każdej większej firmy niezbędne są tłumaczenia techniczne dokumentów przesyłanych do kontrahentów zagranicznych oraz docierających do niej materiałów z opisami produktów, technologii, procedur związanych z rejestracją patentów na rynkach międzynarodowych itp. Dla polskich firm rozwijających swoją działalność na rynkach światowych, szczególnie potrzebne są tłumaczenia techniczne z branży informatycznej np. opisy systemów operacyjnych i oprogramowania.

Tłumaczenia techniczne są też stosowane w wydawnictwie publikacji naukowych, książek i podręczników, wyników prac eksperymentalnych i badawczych z zakresu nauk technicznych. Dzięki temu można upowszechniać w naszym kraju światowe zdobycze techniki, jak też upubliczniać za granicą dorobek naszych naukowców.

Na co dzień spotykamy się często z wykorzystywanymi w marketingu tekstami zawierającymi tłumaczenia techniczne, są to katalogi produktów i broszury reklamowe. W nich ważne jest, aby były napisane językiem przystępnym dla potencjalnego nabywcy, ale też poprawne pod względem gramatycznym i merytorycznym. Podobnie jest z korzystaniem przez osoby, które nie są profesjonalistami z urządzeń elektronicznych produkcji zagranicznej takich jak komputery, cyfrowe aparaty fotograficzne, kamery, których użytkowanie wymaga szczególnej znajomości obsługi, w tym celu potrzebna jest precyzyjna instrukcja wykorzystująca tłumaczenia techniczne z języka producenta.


Biuro Tłumaczeń Lingua Lab
Piastowska 8A, 30-211 Kraków
12 350 59 20
http://www.lingualab.pl