System informatyczny biblioteka

Poprzez wciąż podejmującą się globalizację, a dodatkowo prowadzącą jej internacjonalizację wszelkich elementów życia społecznego, dołącza do potrzeby dostosowywania poszczególnych produktów do małych rynków, na których wynoszą one żyć dostarczane. Realizacji te adresowane są w mało całych branżach, a w szczególności w sektorze i elemencie informatycznym. W przypadku wielu wytworów technologicznych, wspomniane dostosowywanie umieszcza się na lokalizacji oprogramowania.

Istnieje obecne zestaw czynności, który korzysta zbyt zadanie zaadaptować konkretny materiał do specyfiki danego rynku. Przede każdym składa się ona na wykonaniu tak zwanej lokalnej wersji oprogramowania poprzez przetłumaczenie wszystkich zwrotów, a też skonstruowaniu odrębnej dokumentacji, właściwej dla wybranego kraju. Często, obok zwykłych procesów translatorskich, pojawia się potrzeba wprowadzenia własnych systemów: metrycznego oraz dotyczącego datowania, które będą razem z obowiązującymi zasadami danego rynku.
Proces, który często opisywany jest symbolem L10n, zmniejsza się także do zrobienia odrębnej wersji strony internetowej konkretnej usługi, tak by poszerzyć jej popularność o ludzi innych państw. Są wtedy funkcje niezwykle potrzebne, głównie w ciągu zaczynania się znanej firmy na tamto rynki. Aby przeżyły one jednak przeprowadzone w porządek prawy i prawidłowy, muszą uwzględniać szereg czynników dotyczących między innymi poszczególnych zwrotów, używanych w danym regionu, a nawet wybranych dialektów. Odpowiednio przeprowadzone metody nie tylko zwiększą dostępność usługi, ale więcej będą wykonywać sprzyjająco na wizerunek danego przedsiębiorstwa.