Symfonia pelna ksiegowosc w firmie

https://www.grupa-wolff.eu/oferta/odkurzacze-atex/

Przedsiębiorcy, którzy prowadzą rozliczenia księgowe w firmie, często poszukują systemów i programów komputerowych, pozwalających na dokonywanie rozliczeń księgowych oraz zintegrowanie modułu księgowego z modułami magazynowymi czy do rozliczania sprzedaży. Jednym z popularnych programów, stosowanych także w mniejszych firmach, jest program Symfonia.


Symfonia to program do prowadzenia pełnej księgowości, który udostępniany jest w ramach licencji stanowiskowych. Firma może nabyć licencję na stanowisko księgowe, dodatkowo nabywając moduły uzupełniające podstawową funkcjonalność programu. Firmy, które chciałyby przetestować możliwości programu, mogą skorzystać z wersji demo, która jest udostępniana na 60 dni. Wersja testowa umożliwia zapoznanie się z podstawową funkcjonalnością programu, umożliwiając definiowanie własnych dokumentów, tworzenie zestawień czy bilansu.

Symfonia umożliwia dokonywanie rozliczeń księgowych w przypadku firm, których okres obrachunkowy nie pokrywa się z rokiem kalendarzowym. Dzięki nadanym uprawnieniom pracownicy księgowości mogą zdefiniować wzorcowy plan kont, układ bilansu czy też rachunku zysków i strat, dopasowanych do potrzeb danego przedsiębiorstwa. Przy kontach analitycznych można również samodzielnie zdefiniować odpowiednie kartoteki, usprawniając pracę.

Poprawność wykonywanych definicji można sprawdzić poprzez utworzenie firmy testowej. Dla firm prowadzących rozrachunki wewnątrz-unijne dużym ułatwieniem jest obsługa rozliczeń VAT, w tym rozliczeń prowadzonych z kontrahentami zagranicznymi. Na każdym etapie użytkownik może sprawdzić poprawność wprowadzonych informacji oraz zweryfikować bilansowanie dokumentacji.

Program umożliwia także drukowanie deklaracji skarbowych oraz różnych zestawień sprzedażowych z możliwością wyeksportowania wygenerowanych danych do arkusza kalkulacyjnego.