Stylizacja wlosow cieniowanych

Szybkie tłumienie wybuchu więcej w jego początkowym etapie rozpowszechniania, stanowi skuteczny element zabezpieczenia urządzeń przemysłowych, w których początek jest znaczenie, w zamkniętej przestrzeni bądź zamkniętej niecałkowicie. Szybkie wykrycie przyrostu ciśnienia w narzędziach to pewien z podstawowych czynników, który daje uniknięcie wybuchu.

Głównym zadaniem systemu HRD jest zapobieganie powstawaniu dużego ciśnienia podczas wybuchu, dzięki temu minimalizuje się powstawanie zniszczeń w budów, skraca się czas postojów, a przede każdym podnosi się bezpieczeństwo ludzi. System HRD polecany jest do zabezpieczenia zbiorników i silosów zawierających substancje proszkowe, młynów, mieszadeł, instalacji filtracyjnych, suszarek i dużo podobnych urządzeń przemysłowych.
Każdy system, aby funkcjonował prawidłowo i łatwo, powinien oddawać się ze profesjonalnych elementów, jakimi są, czujniki ciśnieniowe i optyczne umieszczone w organizacjach również w halach produkcyjnych, system sterujący oraz butla hrd zawierająca substancję gaszącą.
Sposób działania polega na wymiarze i robieniu wskazań i krótkiej i właściwej reakcji. Wykrycie wybuchu robi się dzięki zastosowaniu czujników ciśnieniowych, detektorów iskier oraz płomieni. W chwili pojawienia się płomienia bądź iskier czyli w sytuacji, gdy przyrost ciśnienia przekroczy maksymalny, dopuszczalny poziom bezpieczeństwa, błyskawicznie przesyłana jest informacja do centrali zarządzającej, która odpowiada za przetworzenie danej i w razie potrzeby błyskawiczne otwarcie zaworu butli zawierającej substancję chemiczną. Po rozpoczęciu działania poprzez system zarządzający następuje rozpylenie chemikaliów gaśniczych poprzez zastosowanie specjalnych dysz, co prowadzi bardzo intensywnym i sprawnym stłumieniem wybuchu. Najistotniejszą cechą, którą charakteryzuje systemu HRD jest okres reakcji, który od czasu wykrycia wzrostu ciśnienia do rozpylenia substancji liczony istnieje w milisekundach.