Strefy oddzialywania wybuchu

ATEX – stanowi więc rada Unii Europejskiej. Definiuje wymagania zasadnicze, które musi spełniać każdy towar, dany do użytkowania w dziedzinach, które są zagrożone wybuchem. Wymagania szczegółowe nastawione są w umowach związanych z tą regułą. I wymagania, które nie są uregulowane ani dyrektywą ani normami potrafią stanowić materiałem regulacji wewnętrznych, które dotyczą w różnych krajach członkowskich.

Procedura Regulacje też nie mogą choć być inne z poradą, także nie są prawa podnosić jej wymagań. Ponieważ dyrektywa ATEX 94/9/WE przymusza nas do oznakowania CE. Tak dlatego każdy towar "ATEXowy", który został oznaczony symbolem Ex musiał na wstępu zostać przez producenta oznakowany znakiem CE. A dodatkowo przejść procedurę lub jest łagodny z obowiązującym udziałem "strony trzeciej", jeżeli producent wykorzystał moduł inny, niż moduł A.

Ujednolicenie przepisów Ponieważ niejednolite przepisy, jakie dotyczą bezpieczeństwa w określonych regionach UE miały duże utrudnienia w prostym przepływie towarów pomiędzy krajami członkowskimi, postanowiono ujednolicić te przepisy. W sukcesie urządzeń używanych do robocie w przestrzeniach, jakie są zagrożone wybuchem dnia 23 marca 1994 roku Parlament Europejski oraz Rada Unii Europejskiej ogłosili dyrektywę 94/9/EC ATEX, która dostała w działanie 1 lipca 2003 roku. Wprowadzona również dyrektywę 1999/92/EC ATEX137 – jaka była nazywana także ATEX USERS. Dotyczyła niewielkich wymagań dotyczących bezpieczeństwa pracy, w środowiskach pracy, w których potrafimy dojść na atmosferę wybuchową. Pierwsza dyrektywa została ustalona w działanie już w 2003 roku. Druga dyrektywa została uchwalona przez Ministerstwo Gospodarki, Książce i Formy Społecznej 29 maja 2003 roku i działała od 25 lipca 2003 r. 31 października 2010 r. wprowadziło w mieszkanie inne, zmienione rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 8 lipca 2010 roku dotyczące minimalnych wymagań dotyczących zaufania oraz higieny pracy, powiązanych z opcją spotkania się atmosferą wybuchową w tłu pracy, które zastąpiło rozporządzenie z 2003 r.