Strefa zagrozenia powodziowego

Ze względu na to, że w końcach Unii Europejskiej obowiązywały inne przepisy dotyczące bezpieczeństwa, postanowiono ujednolicić przepisy. Wprowadzono wymagania ATEX, które są przywoływane w przypadku stref zagrożonych wybuchem i narzędzi do pozycji w tych dziedzinach. Celem tych zmian jest spore ograniczenie ryzyka bądź jego pełna eliminacja, które wiąże się ze stosowaniem efektów w strefach, gdzie może grozić wybuch, czyli strefach EX.

Wymagania EX, a konkretnie mówiąc dyrektywa, definiuje wymagania, jakie musi spełniać dany towar, który stanowi przeznaczony do łączenia w powierzchniach zagrożonych wybuchem. Głównym celem systemu jest ujednolicenie procedur zgodności urządzeń oraz sposobów ochronnych w współczesnych zagrożonych wybuchem strefach oraz zagwarantowanie prostego ich ruchu na obszarze Unii Europejskiej. Ową regułą są objęte każde urządzenia elektryczne i nieelektryczne oraz sposoby ochronne, które będą przerabiane na terenach zagrożonych wybuchem. Wymagania ATEX dotyczą także urządzeń zabezpieczających, latających i kończących, jakie będą stosowane poza strefami zagrożenia wybuchem. Nie pragną przedstawiać one samodzielnych funkcji, ale dodawać się będą do bezpiecznego bycia narzędzi oraz układów ochronnych, które będą tam używane. Dyrektywa definiuje oraz możliwość wykazywania zgodności materiału z wymaganiami ATEX. Wyroby wykonujące te wymagania, czyli norm zharmonizowanych z poradą, muszą także spełniać jej właściwe wymagania. Zastosowanie części nie jest niezbędna niezbędnością, a taż procedura zgodności już tak. Chodzi tutaj o zgodność co do zasady dokonywanej przez osobę działającą na platformie notyfikacji udzielonej przez Komisje Europejską. Odstępstwa mogą się pojawić tylko w sukcesie urządzeń elektrycznych kategorii trzeciej oraz urządzeń nieelektrycznych kategorii dwa i trzy. Jeśli szuka o te przypadki, to deklaracje zgodności może w tym przypadku wystawić producent owego urządzenia bez udziału jednostki notyfikowanej. Chcenia są jednak słuchane zaś toż producent będzie wiarygodny w takiej sytuacji za wpisanie na zbyt swojego wyrobu. Jeśli idzie o ważne wymagania, zatem są nimi certyfikacja urządzeń elektrycznych i nieelektrycznych, dopuszczalna jest samocertyfikacja, wymagania dotyczące stanowisk produkcji a robienie na gruncie Unii Europejskiej w styl obligatoryjny również biorący istotny charakter.