Strefa wybuchu 1

W miejscach, w jakich potrafi wystąpić zagrożenie wybuchu gazów, mgieł lub oparów palnych, zastosować musimy wentylatory przeciwwybuchowe, których jakość zatwierdza nie tylko renoma producenta, lecz i oznaczenie „EX”. Symbol ten oznacza rodzaj ochrony przeciwwybuchowej tzw. explosion proof. Danie z takim oznaczeniem spełnia wszystkie zasady dyrektywy ATEX, przy czym współpraca z napisanymi w niej umowami jest obecnie wymogiem stosowanym do producentów tego rodzaju urządzeń. Na projektancie instalacji odciągowej leży i obowiązek oznaczenia strefy zagrożenia wybuchem oraz dobór urządzenia dopasowane dla pomieszczenia zarówno pod kątem pisanej pracy, jak również wartości.

Każdy sklep, bez względu na wykonywaną kampanię, powinien stanowić wyposażony nie właśnie w najlepszej jakości urządzenia potrzebnego do nudnej pracy, lecz jeszcze właściwie dopasowane instalacje odciągowe, które zadbają o bezpieczeństwo oraz zdrowie osób zatrudnionych. Tylko na sprawy tego modelu budynków zaprojektowane zostały wentylatory przemysłowe, które cechuje zarówno doskonała wartość, kiedy również odporność wykorzystanych w nich elementów.

Możemy napotkać się na drugie typy poczynając od uniwersalnych wentylatorach przemysłowych, promieniowych, a i maszyny do specjalnych zastosowań, w współczesnym nawet przykłady do montażu w okapach kuchennych i nowego rodzaju urządzania oznaczone symbolem „EX” dla budynków, w jakich jest ryzyko zanieczyszczenia powietrza gazami palnymi. Gra obecnym w kolekcji są dostępne również mobilne odciągi wiórowe, a też podciśnieniowe wyciągi stanowiskowe.

Kolejnym rodzajem są osiowe wentylatory ścienne i kanałowe, a także modele, jakie są oddane do montażu na dachu budynku. Maszyny cechuje dużo delikatna wydajność oraz jakość użytych przy ich produkcji elementów.

Większe systemy wymiany powietrza w problemach handlowych, przemysłowych, usługowych, gastronomicznych i indywidualnych umieszczają się na zajęciu centrali wentylacyjnych przystosowanych do m.in. wilgotności i stopnia zanieczyszczenia powietrza wyciąganego z domu.