Srodki gasnicze mizerski

Pożary można gasić na kilka rodzajów, wszystko zależy ale od różnych czynników. Wśród nich chodzi wymienić materiał palny, jego kwota i rozdrobnienie oraz właściwości pożarowe. Miejsce jest jeszcze czas, który minął od czasu wzniecenia ognia. W których sytuacjach sprawdzi się jednak gaszenie parą wodną?

Steam fire extinguishing to gaszenie parą wodną, które liczy na rozcieńczeniu palnych alkoholi w dziedzinie spalania i na ograniczeniu stężenia tlenu do wartości, w której spalanie stoi się niemożliwe. Stężenie tlenu, w którym proces spalania zostaje zahamowany, zajmuje się dopiero przy 35% stężeniu pary wodnej w mieszaninie gazów i par w dziedzinie spalania. Warto również dodać, że najlepsze wyniki gaśnicze dokonuje się przy stosowaniu pary nasyconej, podawanej pod ciśnieniem od 6 do 8 atmosfer. Pożary, powstające w miejscach zamkniętych, dających się objętością około 500m3, najczęściej wymagają gaszenia parą wodną. Gdzie jednak najczęściej zajmuje się parę wodną do gaszenia pożarów? Bez wątpienia, piana jest niewymieniona w suszarniach materiałów łatwopalnych oraz suszarniach drewna. Para wodna kierowana jest również do zabezpieczania pożarów w przepompowaniach produktów naftowych, do zabezpieczania kotłów wulkanizacyjnych, kolumn rektyfikacyjnych czy do zabezpieczania pożarów statków. Gaszenie parą sprawdza się i przy gaszeniu pożarów cieczy, których temperatura ma co kilka 60°C. Warto wiedzieć, że gaszenie czy te zabezpieczenie miejsca pożaru z zachowaniem pary wodnej, będzie tym daleko aktywne, im cenniejsza będzie temperatura zapłonu cieczy. W sukcesach pożarów gazów, para wodna i ukazuje się pomocna, jednak wyłącznie w pomieszczeniach zamkniętych o niskiej kubaturze. Ponadto, pary wodnej stosuje się i do ugaszania pożarów ciał stałych, takich jak urządzenia elektryczne czy komputerowe. Warto mieć, że para jako sposób gaśniczy, nie pewno istnieć łączona na założonych przestrzeniach. Wprawdzie nie tylko. Pary wodnej nie należy używać w sukcesach, gdy wymagane są duże efekty chłodzenia. Ponadto, pary nie łączy się same w mieszkaniach, w których zapewne ona doprowadzić poparzenia wybierających się w nich ludzi. Używając pary wodnej nie wolno jednak zapominać o bezpieczeństwie. Para wodna jest bowiem środkiem, jakim można łatwo się poparzyć. Gaszenie parą wodną stosuje się jeszcze z ryzykiem zamglenia powierzchni i zawilgocenia powietrza.