Skladki zus 2014 r dzialalnosc gospodarcza

Oświetlenie awaryjne LED wykorzystywane bywa zarówno w małych obiektach, jak także w szerokich budynkach użyteczności publicznej i szpitalach, halach fabrycznych i ekonomicznych. Nowoczesne systemy oświetlenia awaryjnego obejmują oświetlenie ewakuacyjne, oświetlenie dróg ewakuacyjnych, oświetlenie pomieszczeń o określonym zagrożeniu, antypaniczne oświetlenie stref szerokich i oświetlenie rezerwowe. Ewakuacyjne oświetlenie awaryjne LED jest wykonane w strukturze modułów i często wprowadzane w kinach, centrach handlowych, restauracjach, dyskotekach oraz halach sportowych.

Dany jest pełnym charakterystyczny wygląd oświetlenia awaryjnego LED - zielone prostokątne lampy z piktogramem przedstawiającym zarys drzwi, i za nim biała strzałka i formę biegnąca zgodnie z jej kierunkiem. Oznaczenia na nowoczesnych odsłonach oświetlenia awaryjnego dzielą się tym, że osoba dostaje się wewnątrz białego prostokąta symbolizującego drzwi, i biała strzałka wskazuje punkt wyjścia ewakuacyjnego. Są inne sposoby oświetlenia awaryjnego LED, choć generalnie liczy się je na oświetlenie awaryjne zapasowe oraz awaryjne oświetlenie ewakuacyjne. Należy jednak podkreślić, iż dotychczasowe znaki bezpieczeństwa nadal obowiązują, lecz nowo instalowane oświetlenie awaryjne LED musi uwzględniać nowe oznaczenia.

Systemy ewakuacyjnego oświetlenia awaryjnego LED są niezbędne we wszelkich obiektach użyteczności publicznej, a obiektem ich instalacji jest sprowadzenie wszystkich do bezpiecznego wystąpienia w wypadku ewakuacji. Z obecnego warunku powinny stanowić tak widoczne, zatem w światłu ewakuacyjnym stosuje się technologię LED, czyli diody elektroluminescencyjne, które produkują więcej światła przy niższym zużyciu energii. Niewątpliwymi zaletami diod elektroluminescencyjnych jest delikatny pobór prądu, mała liczba napięcia zasilającego, małe straty energii, małe rozmiary także duża sprawność, duża odporność także wysoka zaletę luminacji.