Rozwoj firmy przyklady

http://erp.polkas.pl/comarch-erp/Comarch ERP | Systemy ERP | POLKAS

Frezowanie cnc definiowane jest jako proces obróbki, w sezonie której z obrabianego przedmiotu zabiera się określoną grupę materiału. W toku frezowania usuwane są jak najmniejsze wiórki materiałów. Poleca się znacznie szybko przekształcające się maszyny, które chodzą z stałym posuwem. Maszyny obecne są określane mianem frezarek. Najczęściej można się spotkać z frezarkami klasycznymi i techniką frezowania na froterze. Metoda frezowania cnc bazuje na komputerowym sterowaniu urządzenia.

Odznacza się trzy podstawowe typy frezowania: współbieżne, czołowe oraz walcowo-czołowe. W okresie frezowania powierzchni czołowych oś rotacji jest analogiczna do wielkości poddanej obróbce. Wzdłuż obwodu koła spotykają się zęby frezu, z których każdy działa samodzielnie. W sukcesie obróbki powierzchni obrotowych frezy składają się z zębów prostych lub spiralnych. Frezowanie cnc czołowe oznacza, że frez znajduje się we wrzecionie. Prostopadle do wielkości poddanej obróbce wybiera się oś obrotu. Obróbka jest poprzez krawędzie czołowe frezu. W toku frezowania walcowo-czołowego następuje pionowy obrót frezu wzdłuż obrabianej powierzchni. W sukcesu poddania obróbce powierzchni skośnych frez że stanowić kilka pochylony. Możliwe istnieje i obrabianie (skrawanie) artykułu na bokach kiedy tylko frez posiada uzębienie ważne. W zależności od typie materiału, który osiąga być poddany obróbce obraca się różne urządzenia do frezowania. Frezy walcowo-czołowe skrawają bocznie i czołowo. Frezy tarczowe skrawają po bokach. Na tarczy otrzymują się na zmian skośne zęby, które skrawają naprzemiennie w rowku. Dzięki temu dodatkowe jest efektywne odprowadzanie wiórów. We frezach kątowych krawędzie tnące są ustawione pod innymi kątami.