Rola oswietlenia awaryjnego led w budynku

Truizmem będzie stwierdzenie, że oświetlenie awaryjne LED jest niezwykle ważne w miejscach użyteczności publicznej. W ramach rzeczonego oświetlenia awaryjnego zazwyczaj wymienia się dwa rodzaje oświetlenia, a mianowicie: oświetlenie awaryjne zapasowe i awaryjne oświetlenie ewakuacyjne. Samo ewakuacyjne oświetlenie awaryjne LED można natomiast podzielić na oświetlenie dróg ewakuacyjnych, oświetlenie ewakuacyjne stanowisk pracy w strefach szczególnego zagrożenia oraz oświetlenie zapobiegające panice. Otóż oświetlenie antypaniczne jest zgodnie z normą DIN EN 1838, która obejmuje wymagania techniczne w zakresie oświetlenia odnośnie oświetlenia ewakuacyjnego w przypadku przerwy w dostawie prądu.

Uwzględniając powyższą klasyfikację, można zatem stwierdzić, iż oświetlenie awaryjne jest poniekąd pojęciem nadrzędnym dla oświetlenia ewakuacyjnego i oświetlenia zapasowego. Systemy ewakuacyjnego oświetlenia awaryjnego LED są instalowane po to, aby ułatwić dotarcie do wyjścia z budynku użyteczności publicznej osobom znajdującym się w potencjalnie niebezpiecznej sytuacji. Oświetlenie awaryjne dróg ewakuacji przykładowo umożliwia straży pożarnej orientację podczas akcji ratowniczej, natomiast oświetlenie zastępcze miewa istotne znaczenie w salach operacyjnych.

Montaż oświetlenia awaryjnego LED musi zostać poprzedzony spełnieniem wymogów bezpieczeństwa, które pozwalają na zastosowanie ich niemal w każdym miejscu – począwszy od pomieszczeń przemysłowych, użyteczności publicznej po obiekty biurowe tudzież reprezentacyjne. Rozwój techniki oraz zastosowanie najnowocześniejszych technologii umożliwiło uzyskanie najwyższej niezawodność systemu oświetlenia awaryjnego LED. Wykorzystywane w systemach oświetlenia awaryjnego diody elektroluminescencyjne LED (ang. light-emitting diode) posiadają trwałość do nawet dziesięciu tysięcy godzin, co gwarantuje co najmniej dekadę permanentnej emisji światła przez oprawy oświetlenia awaryjnego.