Rejestracja pojazdu przeklad dokumentow

W Polsce rejestracja pojazdu jest niezbędna do jego legalnego użytkowania na drogach. Na złożenie do Starostwa Powiatowego w dziale komunikacji wszelkich niezbędnych dokumentów właściciel pojazdu ma czas do 30 dni od daty zakupu. Sprawa z dostarczeniem dokumentów samochodu zakupionego w Polsce jest dość prosta. Polega ona na złożeniu w wydziale następujących dokumentów:

  1. oryginał lub uwierzytelnioną notarialnie kopię dowodu własności pojazdu (zazwyczaj w formie umowy cywilnoprawnej, takiej jak umowa kupna-sprzedaży, darowizny, zamiany),
  2. dowód rejestracyjny poprzedniego właściciela wraz z aktualnymi badaniami technicznymi,
  3. kartę pojazdu,
  4. polisę lub dokument potwierdzający ważne ubezpieczenie pojazdu,
  5. stare tablice rejestracyjne pojazdu,
  6. dowód uiszczenia opłat komunikacyjnych i ewidencyjnych.

Sytuacja nieco się komplikuje, jeśli chodzi o rejestrację pojazdu zakupionego poza granicami naszego kraju, głównie z powodu różnic językowych. Wszelkie dokumenty dołączone bowiem do kupionego samochodu należy przetłumaczyć u tłumacza przysięgłego. Koszt będzie wynosił od około 70 zł do 200 zł. Kolejnym krokiem, jakiego należy się podjąć to przegląd techniczny. Starostwo Powiatowe może uznać przegląd techniczny samochodu wykonany w kraju innym niż Polska tylko i wyłącznie wtedy, gdy dokonaliśmy zakupu w innym kraju europejskim. W innym wypadku niezbędne jest ponowienie przeglądu technicznego.

Dodatkowo, osoby, które dokonały zakupu pojazdu w krajach nieeuropejskich są zobowiązane opłacić cło, na co jest czas do 5 dni od daty zakupu. Koszt akcyzy to około 3,1% wartości pojazdu w przypadku, kiedy pojemność jego silnika to poniżej 2000 cm³ albo 18,6% w przypadku samochodów z większymi silnikami. Nie należy również zapominać o obowiązku uiszczenia opłaty recyklingowej w wysokości 500 zł, które wpłacamy na konto Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Do obowiązków należy również uzyskanie zaświadczenia VAT-25, które potwierdzi, że nowy właściciel dokonał opłaty podatku od towarów. Za wydanie zaświadczenia przed Urząd Skarbowy należy zapłacić 160 zł, jednak już od 2015 roku obowiązek wydawania tego zaświadczenia przez Urząd zostanie zniesiony.


Biuro Tłumaczeń Lingua Lab
Piastowska 8A, 30-211 Kraków
12 350 59 20
http://www.lingualab.pl