Pyly maki

Produkcyjnym procesom technologicznym towarzyszy emisja zanieczyszczeń pyłowych, zwłaszcza w trakcie wydobycia surowców, kruszenia, mielenia, mieszania, przesiewania. Obok hałasu, pyły przemysłowe są najpoważniejsze ryzyko dla zdrowia wykonywających w takim środowisku osób.

Ze powodu na pomysł na okres zdrowia pyły liczymy na: - pyły drażniące, - pyły toksyczne, - pyły alergizujące, - pyły kancerogenne, - pyły zwłókniające. Ważnym zadaniem w tłu emitującym zanieczyszczenia pyłowe jest pomocne zapobieganie przez stosowanie indywidualnej i społecznej ochrony przeciwpyłowej. Do ochrony indywidualnej zaliczamy: - półmaski jednokrotnego użytku, - półmaski z wymiennymi filtrami i pochłaniaczami, - gry z wymiennymi filtrami i pochłaniaczami, - hełmy i kaptury ochronne. Zbiorowa ochrona przeciwpyłowa obejmuje: systemy napowietrzająco-wentylujące, stanowiskowe systemy odpylające, wolnostojące dmuchawy i wentylatory. Urządzenia odpylające liczymy na: odpylacze stare i mokre. Powszechnie wykorzystywane odpylacze to: komory osadnicze, odpylacze z powierzchnią filtracyjną, cyklony i multicyklony, odpylacze elektrostatyczne, odpylacze mokre. Komory osadnicze to jedyny z najlżejszych odpylaczy o niewielkich kosztach budowie. Cechą tego rozwiązania jest mała skuteczność odpylania, a często są dawane w połączeniu z innymi odpylaczami. Dużo bogatą skutecznością działania cechują się odpylacze filtracyjne. Łączone w sektorze ceramicznym i metalurgicznym są samą z najważniejszych metod odpylania. Odpylacze mokre wykorzystują wodę w projekcie zneutralizowania wydzielanego pyłu. Skutkiem ubocznym są ścieki powstające na zysk przenoszenia zanieczyszczeń do cieczy. Szczególne, indywidualne rozwiązania muszą istnieć wykorzystane dla stref zagrożonych wybuchem, dla których instalacje odpylające (dedusting installations) muszą umieć certyfikat ATEX. Wybór urządzenia odpylającego zależny istnieje od gałęzi przemysłu a z pewnego zagrożenia.