Psychika a choroba

W warunkach zapylenia powietrza substancjami stwarzającymi zagrożenie wybuchem niezbędne jest wykorzystywanie urządzeń z certyfikatem ATEX i budowie zaprojektowanych oraz przygotowanych zgodnie z poradą ATEX funkcjonującą w regionach UE.

W praktyce, w warunkach zapylenia proszkami farb, miałem węglowym lub pyłami o pochodzeniu organicznym (np. drewno) przydatne jest przede wszystkim zapewnienie odpowiedniego odpylenia. Skuteczne odpylanie ATEX (atex dust extraction) z powodzeniem niweluje większość zagrożeń, jednak aby pracowało w pełni sprawnie, wskazane jest ustalenie odpowiednio dopracowanych i ewentualnie dobrych rozwiązań technicznych, technicznych i proceduralnych. Które więc rozwiązania?

dławik ex

Odpylanie ATEX w pracy W działalności odpylanie ATEX (zgodne z europejskimi dyrektywami) daje się do: - stosowania odciągów miejscowych, jakie należy usytuować w pobliżu źródeł emitujących zanieczyszczenia grożące wybuchem, odciągami są ramiona samonośne, okapy przemysłowe czy specjalne ssawy, - regularnego odkurzania powierzchni, na jakich rozpoczynają się skupiska pyłu (na dowód wokół obrabiarek), do ostatniego obowiązku należy wziąć odkurzaczy przemysłowych, - dobrego uziemienia pracujących narzędzi i jednej instalacji odpylającej, skoro ona zarówno może tworzyć ładunki elektrostatyczne – uziemienie zapobiega temu działaniu, - właściwego skonstruowania kanałów odprowadzających pyły i zabezpieczenia ich przed erozją, - stosowania wentylatorów, filtrów i narzędzi odpylających zaprojektowanych zgodnie z informacją ATEX i dysponujących odpowiednie certyfikaty. Dla możliwie najpełniejszego zabezpieczenia się przed wybuchem instalacje odpylania ATEX warto doposażać w organizmy gaszenia (skier i / lub pożaru) wewnątrz samych instalacji.