Pospiech nie jest dobrym doradca po angielsku

Ogień jest wysoce niszczycielską siłą. Kiedy na prostej możliwości znajdzie odpowiednie na spalenie substancje, poddaje je pełnej destrukcji. Nieplanowany proces spalania może objąć niemal każde nasze nam materiały - ciała stałe, ciecze i gazy. W relacji od spalanego materiału do poskramiania pożarów dopasowuje się różne środki gaśnicze. Największym jest właśnie woda. Lecz nie w wszelkim przykładu można się nią służyć. W pożarach odnosi się również dość często piany czy proszków. Mniej znanym faktem jest polecanie pary wodnej do dławienia ognia i zapobiegania jego rozszerzania się. Mniejsza popularność pary wynika dowolnie spośród tego, że wolno ją wiązać jedynie w wnętrzach zamkniętych i do gaszenia jedynie określonych pożarów. Para jako materiał gaśniczy (ang. steam fire extinguishing) nie dodaje się na dowód do gaszenia płonących lasów. Nie określa to, że nie można z niej wykorzystywać podczas gaszenia palącego się drewna. Para jest zdolnym rozwiązaniem między innymi podczas pożarów w mieszkaniach ludzi do suszenia drewna, jednak metraż tych znaczeń nie może występować 500 metrów kwadratowych. Proces gaszenia parą polega na oferowaniu jej pod ciśnieniem w obszar pożaru. Dzięki temu staje rozrzedzenie gazów palnych przesuwających się w jego rejonie, spada też stężenie tlenu, co w konsekwencji zapobiega jego wzrost, i po kilku minutach gaśnie ogień. Parę podaje się nie wyłącznie do gaszenia pożarów ciał stałych, ale te cieczy i gazów. Dodatkowo w niniejszych faktach ogień musi się szerzyć wyłącznie na placu zamkniętym. W zasięgu otwartym para wodna traci swoją skuteczność jako materiał gaśniczy.