Planeta ziemia 6

Atmosfera, czyli powłoka gazowa otaczająca planetę Ziemię, prawdopodobnie stanowić znaczna za niewybuchową lub wybuchową. Za niewybuchową miana stanowi w spraw, kiedy nie przebiegają w niej żadne czynniki wybuchowe, co umożliwia łączenie w niej wszystkich standardowych produktów.

I za wybuchową, kiedy panują w niej składniki w struktury gazu lub pyłu, które ewentualnie można przyjąć za wybuchowe. Atmosfera wybuchowa określana jest jednocześnie mianem strefy zagrożonej wybuchem. Wyznaczanie stref zagrożenia wybuchem rozgrywa się w oparciu o klasyfikację na platformie prawdopodobieństwa oraz momentu bycia atmosfery wybuchowej. Możemy to mówić albo o palnych gazach, mgłach i parach palnych cieszy, albo o palnych płynach.

Pale gazy, mgły i pary palnych cieczy kwalifikują się na trzy strefy: - strefę 0 - ukazuje się tym, iż jest przestrzenią, w której stale lub przez duże okresy występuje atmosfera wybuchowa zawierająca substancje palne pod postacią gazów, mgieł i par, - strefę 1 - w jakiej te podstawy palne są tylko czasami, w trakcie prawidłowego działania, - strefę 2 - w jakiej atmosfera wybuchowa nie występuje podczas prawidłowego działania, a jeśli występuje - broni się przez bliski okres.

Natomiast palne płyny wyodrębniają takie powierzchni jak: - strefa 20 - w której atmosfera wybuchowa pod postacią obłoku palnego pyłu występuje stale lub przez duże okresy, - strefa 21 - w jakiej obłok palnego pyłu może nastąpić momentami w trakcie prawidłowego działania, - strefa 22 - w jakiej obłok palnego miału nie powstaje w trakcie normalnego działania, natomiast jeżeli wystąpi - broni się tylko przez krótki okres czasu.

Występowanie stref zagrożenia wybuchem wymaga szczególnego przestrzegania norm zabezpieczenia i higieny pracy.