Odpylanie spalin wikipedia

Zgodnie z regułami dyrektyw UE, działającymi na gruntach państw europejskich już od dłuższego okresu, wszelkie obiekty, jakie są eksploatowane w warunkach zagrożenia wybuchem, powinny mieć instalacje przeciwwybuchowe zgodne z zasadami ATEX.

Dyrektywy nakazują stosowanie urządzeń z certyfikatami oraz wyposażanie punktów w style odpylające zapewniające dobry poziom bezpieczeństwa i uniemożliwiające robienie się pyłów stwarzających zagrożenie wybuchem.

W praktyce, działanie razem z normami ATEX, ogranicza się więc do zastosowania atestowanych i certyfikowanych maszyn i akcesoriów oraz konieczności zainstalowania instalacji odpylających, oczyszczających atmosferę i niwelujących zagrożenia.

Odpylanie ATEX “atex dust extraction” – specyfika
Należy dostosować ją do wymogów dużego przedsiębiorstwa. W licznym uproszczeniu wymogi informacje można skierować do zapewnienia stałego odpylania i oczyszczania powietrza i powierzchni (np. podłóg) z łączących się tam pyłów. Znaczy to drogę:
– użycia miejscowych odciągów – o ile istnieje wówczas przydatne i pewne odciągi takie należy pomieścić w sąsiedztwie (bezpośredniej bliskości) sprzętów emitujących zanieczyszczenia, czyli na przykład pyły farb lub pyły drewna. Odciągi mogą być ruchome lub nieruchome, w działalności odpylanie ATEX najczęściej składa się na ramionach samonośnych, potężnych ssawach i / lub okapach przemysłowych,
– zastosowania odkurzaczy przemysłowych do prawidłowego oczyszczania powierzchni podłóg wokół newralgicznych maszyn oraz narzędzi (takimi narzędziami są każdego rodzaju obrabiarki), regularne usuwanie kurzów i osadów odkładających się na podłodze eliminuje ryzyko powstania ładunków elektrostatycznych, iskier i, będących ich bezpośrednim następstwem, pożarów,
– stosowania urządzeń certyfikowanych w trybie ATEX i projektowania instalacji (w niniejszym instalacji odpylających) spełniających wymogi dyrektywy.