Odpylanie scian

System odpylania znajduje użycie w gałęziach przemysłu, budzących się m.in. obróbką metali, przetwórstwie drewna, branży energetycznej, spożywczej, farmaceutycznej natomiast w tokach, gdzie niezbędne jest przesypywanie materiałów sypkich. Stawiające się cząstki o bardzo niewielkich rozmiarach są niebezpieczeństwo dla instytucji i dla zdrowia człowieka (część z nich zajmuje działanie toksyczne), stąd te dobre systemy odpylania stanowią ważny temat w wyposażeniu przedsiębiorstwa, bowiem przychodzą na utrzymanie wydajności poprzez ochronę zdrowia, ochronę miejsca i poprawianie bezpieczeństwa pracy.

Dust collection system winien stanowić dany blisko źródła emitującego zanieczyszczenie. Ramiona samonośne, ssawy, okapy, odkurzacze przemysłowe powinny wynosić nie tylko powstające podczas procesów przemysłowych pyły a także hamować ich przenoszeniu i powtórnemu unoszeniu.

Elementy systemu odpylania:

1. cyklon - typ urządzenia, w którym dociera do oczyszczenia gazów z części stałych dzięki działaniu siły odśrodkowej (wirowy ruch powietrza w separatorze powoduje ocieranie się cząstek o ściany urządzenia, stratę energii kinetycznej oraz w konsekwencji poddanie się prawu grawitacji),

2. filtry - włożony w obudowie ze zwykli nierdzewnej wkład filtracyjny, urządzony w styl oczyszczania sprężonym powietrzem włożony w drzwiczkach oraz wentylator, dostępne są filtry z workami lub kieszeniami filtracyjnymi.

Niezwykle istotną pracą w stylach odpylających jest ich szczelność - każda przerwa w produktu erozji ulegnie powiększeniu, doprowadzi do nieszczelności organizmu i zagrożenia. Innym elementem ważnym w instalacji jest trwałość materiałów, z jakich urządzenia są wykonane - ocierające się o powierzchnie boczne cząstki stałe prowadzą ich ścieranie. Urządzenia odpylające nie mogą zawierać te powstawania ładunków elektrostatycznych. Grozi to wybuchem.