Obowiazek kasy fiskalnej 2015 rozporzadzenie

Zarządzamy sklepem, w którym obrót ewidencjonujemy przy zachowaniu kasy. Bardzo często, klienci za zakupiony towar chcą zapłacić w walucie obcej, głównie w euro. Czy ewidencja na kwocie fiskalnej w dalekiej walucie jest możliwa?

W stosunku z art. 111 ust. 3a pkt 1 ustawy o VAT prowadząc ewidencje używając kas podatnicy podatku VAT są zobowiązani do tworzenia wydruku paragonu fiskalnego albo faktury z jakiejś sprzedaży, a także do wydawania wydrukowanego dokument klientowi.

W § 10 ust. 1 pkt 14 rozporządzenia odnośnie warunków technicznych, także jak w § 8 ust. 1 pkt 14 rozporządzenia dotyczącego kas, który obejmuje informacje, jakie powinny dostawać się na rachunku fiskalnym, obowiązkowo musimy oznaczać walutę, w jakiej ewidencjonowana jest sprzedaż, przynajmniej przy całej kwocie sprzedaży brutto.

Główne kryteria i warunki techniczne, które wymagają spełniać kasy rejestrujące zapisane są a w rozdziale 2 rozporządzenia odnośnie warunków technicznych.

Tak to, w świadomość § 14 ust. 1 tego prawa program do sprzedaży w interesie powinien stanowić m.in. funkcję: umożliwiającą podatnikowi wprowadzanie zmiany nazwy waluty, w której rejestrowana jest sprzedaż, bądź jej skrótu, a też zaprogramowania danej zmiany z wyprzedzeniem poprzez wprowadzenie chwile i czasu zmiany; zapisania chwile i czasu rozpoczęcia prowadzenia ewidencji sprzedaży w następnej walucie w myśli fiskalnej, a jeszcze przeliczenia sumy kwoty sprzedaży brutto na inne waluty, przy czym wynik przeliczenia razem z daniem kursu i rozliczeniem zapłaty pragnie być zawarty na paragonie fiskalnym po logo fiskalnym z oznaczeniem danych walut; przeliczenie musi stać spowodowane z czułością nie krótszą niż sześć znaków po przecinku, a wynik przeliczenia musi zostać zaokrąglony do dwóch znaków po przecinku.

Również do oznaczenia skrótu nazw walut obcych stosuje się oznaczenia, które są obsługiwane przez Swój Bank Polski.

Zatem, jeśli podatnik ma sens prowadzić sprzedaż materiałów na praca konsumentów, którzy uiszczają cenę w walutach obcych, więc co do zasady, musi mieć kasę fiskalną, wyposażoną w zależność, która umożliwi przeliczenie kursu walut.

Z form, jaka została zaprezentowania w pytaniu można wywnioskować, iż opłata za zakupione produkty tworzy żyć przyswajana w euro, w ciągu kiedy wartość sprawy będzie wyrażona w złotówkach. Przepisy, które mówią VAT nie regulują kwestii, jaki kurs waluty musimy podjąć do przewalutowania kwoty złotówkowej na euro.