Modul program java

Program Optima to sieć wielu połączonych ze sobą modułów działających w oparciu o tą tąż podstawę danych. W współzależności od specyfiki danego przedsiębiorstwa moduły można dowolnie łączyć. Program działa w środowisku sieci Microsoft Windows (możliwa praca jednostanowiskowa) zaś w grupy on-line (Microsoft Internet Explorer 7.0 lub wyższy).

Program Optima pracuje wyłącznie w oparciu o bazę Microsoft SQL Server 2005, 2008 lub 2008 R2 (wersja 2000 nie jest wspierana). W trakcie instalacji należy nauczyć się z pozostałymi wymaganiami konfiguracji sprzętu komputerowego oraz treścią licencji stanowiskowej. System kadrowy przeznaczony jest dla młodych i małych przedsiębiorstw. Doskonale współpracuje z dodatkowymi elementami jak fakturowanie, zarządzanie, handel z magazynem. Zezwala na: - ewidencjonowanie pracowników, - rozliczanie wypłat, uwzględniając czas nieobecności, godziny nadliczbowe, - kontrolowanie nieobecności pracownika, dni urlopu, tworzenie kosmetyk do zaksięgowania list pracy, - rozliczanie umów, - rozliczanie nieobecności związanych z urlopem rodzicielskim, wychowawczym, macierzyńskim, urlopami dodatkowymi z tytułu urodzenia dziecka, - podział wypłaty odszkodowania na gotówkową i przelewy ze wskazaniem właściwego konta bankowego, - rozliczanie umów podpisywanych z cudzoziemcami, - naliczanie i wydruk deklaracji podatkowych, - generowanie dokumentów kadrowych jak umowa o pracę, dodatki do umów, - sporządzanie deklaracji dla PFRON oraz wydruków pomocniczych do DEK-II i DEK-I-0, - archiwizację formularzy kadrowych, - rozliczanie wynagrodzeń pracowników oddelegowanych za granicę. Moduł kadry zaś płace jest następującą pracę jak obsługa kas zapomogowo-pożyczkowych. Wolno go połączyć z systemem Comarch ERP XL, z systemem Comarch ERP Altum, z aplikacjami mobilnymi: Comarch ERP e-Pracownik oraz Comarch ERP Mobile Flota. Poprawne wprowadzanie informacji do organizmu Optima pozwoli na pewną organizację działu kadr, oraz sekretariatu. Moduł współpracuje z planem Płatnik, co umożliwia na przeprowadzanie rozliczeń z ZUSem.