Modul program arduino

Program Enova zawiera wiele modułów, które potrafią być warte w korporacji lub w przedsiębiorstwie w wielu aspektach jego pracowania. Moduł Kadry tudzież Płace uczestniczy w ewidencji danych kadrowych, naliczaniu wynagrodzeń, podatków, składek ZUS itd. Zapewnia kompleksową obsługę spraw pracowniczych. Jest on systematycznie aktualizowany do dzisiaj obecnych w Polsce przepisów. Wyróżnia go zrozumiały i nieskomplikowany w obsłudze interfejs graficzny, jest same w sum kompatybilny z pakietem MS Office.

Moduł Księga Podatkowa jest i odpowiedzialny za obsługę marki w myśli ewidencji dokumentacji, księgowania oraz dokonywania sprawozdań nowych i byłych. To przy jego uwag robione są wszelkie zestawienia, rozliczenia i zapisy KPIR. Pozwala on rzadko ewidencję rozrachunków walutowych z automatycznym obliczaniem różnic kursów. Księga Inwentarzowa pozwala użytkownikom na rejestrację zdarzeń połączonych ze środkami trwałymi. Moduł ważny istnieje zarówno za ewidencję wartości niematerialnych i wyposażenia. Możliwe jest kierowanie swoistego terminarza zdarzeń, które są związane z ostatnimi zabiegami. Pracę z modułem można usiąść w dowolnym okresie roku rozliczeniowego. Moduł Faktury leczy w procesie wystawiania dokumentów sprzedaży oraz ustalania cenników i przechowywania wiedz o klientach firmy. Aplikacja Handel pomaga jej użytkownikom wystawianie dokumentów zakupu, sprzedaży, prowadzenie ewidencji zamówień i obsługi magazynu. Szczególnie istotnym modułem istnieje ponad CRM (Customer Relations Management). Rejestruje on znane o kontrahentach, ale daje też obsługę wypożyczalni i serwisu. Aplikacja Księga Handlowa służy do księgowania, dokumentowania i pisania innego rodzaju sprawozdań. Narzędzie to w olbrzymim stopniu usprawnia codzienną pracę księgowych. Ostatni moduł programu Enova - Delegacje służbowe uważa za zadanie wspomagać obsługę i rozliczanie delegacji domowych i zewnętrznych. W dużym stopniu pomaga on granie przedsiębiorstwa na ostatnim miejscu. Enova cennik jest stosowany sam do każdej firmy. Czynniki brane pod uwagę do wielkość przedsiębiorstwa i wybór modułów. Jest także możliwy nabądź w 3 wersjach: srebrna, jasna i platynowa.