Mikroskopy stereoskopowe olympus

Mikroskopy stereoskopowe umożliwiają przestrzenną obserwację punktów w świetle mającym i odbitym, dzięki zastosowaniu specjalnych okularów dla obojga oczu, co pozwala na trójwymiarowe widzenie powiększanego obrazu. Dzięki dużemu postrzeganiu powiększonych obiektów, mikroskopy stereoskopowe znajdują użycie w takich dziedzinach wiedzy jak np. biologia, paleontologia, entomologia, krystalografia, kryminalistyka, mineralogia, jubilerstwo także w sektorze. Mikroskopy stereoskopowe są głównie jako narzędzie do obserwacji obiektów nieprzezroczystych w świetle odbitym i oferują relatywnie mniejsze powiększenia niż mikroskopy biologiczne, gdyż znajdują zastosowanie w kolejnych celach, chociaż nie wymagają preparowania próbek na szkiełku. Wprowadzono dwa rozwiązania techniczne dotyczące obiektywów stereoskopowych, a są nimi sposób Greenougha wykorzystujący dwa niezależne obiektywy a system Abbego, w jakim zastosowano jeden czołowy obiektyw.

Gdy szybko zostało powiedziane wcześniej, obraz oglądany przez mikroskopy stereoskopowe jest duży i właśnie spośród obecnego sensu omawiane urządzenie idealnie nadaje się do podążania w środku mikroskopowym dynamicznie podejmujących się organizmów ludzkich. Standardowy zakres powiększeń proponowany przez mikroskopy stereoskopowy mieści się zwykle w ścianach od trzykrotnego do jeszcze dwu stokrotnego, tylko ze powodu na niewielką odległość fizyczną obiektywów od badanej próbki oraz małą ilość światła odbitego przychodzącego do obiektywów, złe jest użycie większych powiększeń.