Magnez i para wodna

Para wodna jest wszechstronnie używanym środkiem gaśniczym. Zaczyna się ją jeno w mieszkaniach zamkniętych o niskiej kubaturze. Zastosowanie pary wodnej do gaszenia na założonych przestrzeniach nie daje oczekiwanych efektów. Para jest niewielki ciężar dobry natomiast w warunkach otwartej powierzchni nie osiąga właściwego stężenia gaśniczego.

Poleca się stosowanie pary wodnej w miejscach, których kubatura nie przekracza 500-520 m3. Powinny zatem istnieć zamknięte pomieszczenia. Wszelkie nieszczelności spowodują zmniejszenie skuteczności gaszenia parą wodną. Najczęściej parę wodną łączy się do gaszenia pożarów, które mogą zaistnieć w suszarniach drewna, składowiskach materiałów łatwopalnych, na statkach, przepompowniach produktów naftowych, w wnętrzach z kotłami wulkanizacyjnymi czy kolumnami rektyfikacyjnymi. Para, jako sposób gaśniczy pewno żyć kierowana do gaszenia pożarów ciał stałych, jakie nie wchodzą w odpowiedź z wodą w specjalnych warunkach temperaturowych. Nie niezbędne jest i zastosowanie pary wodnej do gaszenia pożarów, jeżeli palące się materiały, w końcu kontaktu z parą wodną ulegną zniszczeniu. Zastosowanie pary wodnej do gaszenia pożarów powoduje obniżenie stężenia tlenu do takiego stanu, przy którym proces palenia jest niemożliwy. Para wodna rozcieńcza palne alkohole w dziedzinie spalania. Najbardziej sprawne i efektywne jest gaszenie pożarów parą nasyconą, która jest dostarczana pod ciśnieniem od 6 do nawet 8 atmosfer. Para jako sposób gaśniczy "steam fire extinguishing"może być łączona wyłącznie w ostatnich pomieszczeniach, co do jakich zawiera się pewność, iż nie goszczą w nich mieszkańcy. Z racji na głębokie ciśnienie gaśnicze para mogłaby stanowić ciężka dla zdrowia, a nawet życia ludzkiego.