Kodeks pracy z komentarzem 2016

W świadomość przepisów Kodeksu pracy, pracodawca jest przymuszony do zapewniania wygodnych i higienicznych warunków pracy, oraz wszystkie urządzenia oraz organizacje muszą umieć certyfikację, czyli oznaczenie zgodności CE.

Certyfikacja, czyli ocena zgodności produktów to proces systematycznego badania stanu w jakim określony produkt spełnia specjalne wymagania (chodzi tutaj także o wymagania bezpieczeństwa). Certyfikacja maszyn ma niemało aspektów. Zapewne jej kończyć projektant na okresie projektowania lub producent na etapie realizacji. Certyfikację może dokonać odbiorca towarów lub osoba inna od projektanta, producenta czy odbiorcy wyrobów. Prawnie certyfikacja maszyn została wprowadzona Dyrektywą 2006/42/WE z dnia 17 maja 2006 r. w historii maszyn. Do systemu prawnego w Polsce przedstawiono ją rozporządzeniem Ministra Gospodarki z dnia 21 października 2008 r. w kwestii minimalnych wymagań dla maszyn (Dz.U. Nr 199, poz. 1228), które wpisałoby w życie 29 grudnia 2009 r. Certyfikacja maszyn dotyczy samej maszyny, wyposażenia wymiennego, elementów bezpieczeństwa, osprzętu do podnoszenia, łańcuchów, lin oraz pasów. Kryteria certyfikacji maszyn dotyczące całej Unii Europejskiej zamieszczone są w Dodatku nr I do wole 2006/42/WE, zatytułowanym: Zasadnicze wymagania zaufania i profilaktyki zdrowia dotyczące planowania i dokonania maszyn. Ponadto omawiana dyrektywa wprowadza podział maszyn na szczególnie delikatne i nowe. Certyfikacja organizacji i urządzeń, które określają się wysokim stopniem ryzyka połączonego spośród ich obsługą i wykorzystywanie przenosi się obecnie na poziomie projektowania. Nowe dania i instytucji podlegają certyfikacji podczas wewnętrznej kontroli produkcji. Podsumowując, każde urządzenia oraz organizacje, jakie potrafią pisać w wszystek sposób zagrożenie dla życia czy zdrowia pracownika oraz bycia również środowiska podlegają certyfikacji, czyli ocenie zgodności.