Kasy fiskalne revo posnet a limit przychodow w latach 20162017

Obowiązek posiadania kasy fiskalnej revo posnet przez przedsiębiorców zawarty jest w rozporządzeniu Ministerstwa Finansów z dnia czwartego listopada dwu tysięcznego czternastego roku.

Zgodnie z jego zapisami przedsiębiorcy, którzy prowadzą sprzedaż dóbr i usług na rzecz konsumentów oraz dla rolników ryczałtowych wraz z nadejściem roku dwa tysiące siedemnaście będą mieć obowiązek jego rejestracji za pomocą elektronicznego urządzenia jakim jest kasa fiskalna. W roku dwutysięcznym szesnastym część przedsiębiorców jest jeszcze zwolniona z obowiązku ewidencjonowania sprzedaży i wydawania paragonów z tytułu świadczonych przez nich usług.

http://pakowarki.pl maszyna do próżniowego pakowaniaMaszynka do pakowania próżniowego dwukomorowa - Tepro

Od jakiej kwoty potrzebna jest kasa fiskalna? Przepisy regulujące tę kwestię stwierdzają w sposób niebudzący wątpliwości, iż obowiązek rejestracji sprzedaży na rzecz konsumentów i rolników ryczałtowych jest nakładany na wszystkich przedsiębiorców, którzy w jednym z dwunastu miesięcy w roku przekroczyli przychód w wysokości dwudziestu tysięcy złotych. W takich przypadkach od reguły tej nie obowiązuje wyjątek a przedsiębiorcy są zobligowani poprzez przepisy prawa i pod groźbą sankcji do zaopatrzenia się w kasę fiskalną i do ewidencjonowania sprzedaży oraz wydawania paragonów w czasie równym dwóm miesiącom od miesiąca, w którym to przekroczenie nastąpiło.

W roku 2016 limit dopuszczający zwolnienie przedsiębiorców z tytułu nieprzekroczenia ustawowej wartości został zniesiony dla wybranych usługodawców. Tak więc z dniem pierwszego stycznia dwa tysiące piętnastego roku usługodawcy prowadzący warsztaty samochodowe, stacje diagnostyczne pojazdów, lekarze, dentyści, prawnicy, fryzjerzy o kosmetyczki oraz lokale prowadzące stołówki gastronomiczne za wyjątkiem tych prowadzonych na pokładach samolotów oraz w stołówek w placówkach oświatowych i przez te placówki prowadzonych zobowiązani są do bezwzględnego zainstalowania kasy fiskalnej revo posnet poprzez którą będą ewidencjonować sprzedaż i wydawać paragony. Zdaniem Ministerstwa Finansów takie rozporządzenie znacznie podniesie jakość usług prowadzonych na terytorium kraju.


POLKAS
Pasternik 94, 31-354 Kraków
12 634 05 44
http://www.polkas.pl