Kasa fiskalna z szuflada

Na wstęp warto wspomnieć co ma serwisowanie kas fiskalnych: fiskalizację kasy, konieczne przeglądy techniczne, wszystkie naprawy produkowane w czasie gwarancji i po upływie gwarancji, a jeszcze niezbędne czynności konserwacyjne. Dodatkowo serwisant kasy fiskalnej płaci za wpisy do książki serwisowej i zgłasza fiskalizację kasy do US.

Kasy fiskalne tarnów sprzedaje swoim użytkownikom dodatkowe usługi: szkolenia z zakresu obsługi kas fiskalnych, a jeszcze ulga w normalnym zaprogramowaniu nazw towarowych oraz stawek PTU.

W porządku obowiązkowych przeglądów technicznych serwisant przeprowadza następujące czynności: – ocenia stan plomb kasy natomiast ich synchronizacja z zapisami w książce serwisowej i dokumentacji serwisu, – sprawdza program kasy, jego wersję, współpraca z wpisami w sztuce kasy i dokumentacją serwisu, – sprawdza poprawność działania kasy, szczególnie w rozmiarze emisji dokumentów fiskalnych, – ocenia stan obudowy kasy, pamięci fiskalnej, płyty pierwszej i modułu fiskalnego co do współprac z listami konstrukcyjnymi, – sprawdza poprawność pracy wyświetlacza konsumenta, – wynik przeglądu zgodnie z zastrzeżeniami umieszcza w pozycji serwisowej.

Ciekawostki: 1. Konieczny przegląd techniczny pragnie być spowodowany również to, kiedy użytkownik kasy zawiesił naszą działalność czyli z jednej przyczyny zaprzestał rejestrowanie ruchów na kwocie fiskalnej, a nie wyrejestrował kasy. 2. W toku przeglądu technicznego badane są przede każdym te fakty konstrukcyjne kasy, które są odpowiedzialne za rejestrowanie ruchów a jakich nieprawidłowe życie mogłoby wpłynąć na niskie wyliczanie podatków. Tak więc w porządku przeglądu serwisant nie wyszukuje usterek, które działają na funkcjonowanie kasy, ani też nie sprawdza, lub pozostałe czynniki wyposażenia, np. mechanizm odpowiedzialny za drukowanie, zasilanie – działają dobrze. Oczywiście, użytkownik może poprosić serwisanta o sprawdzenie stanu kasy i zmianę uszkodzonych elementów, choć będą wtedy prac wykonywane poza przeglądem technicznym.