Kasa fiskalna novitus

Ostatnie poprawki w ustawie o VAT, które zaczęły obowiązywać od stycznia 2015 roku, wprowadziły konieczność prowadzenia rozliczeń z użyciem kasy fiskalnej wśród kolejnych grup przedsiębiorców. I choć nadal część przedsiębiorców jest rozwiązana z obowiązku wydawania paragonów, to instytucji proponujące nasze usługi klientom samym są zobligowane do rozliczania energii z wykorzystaniem kas fiskalnych.

Kto musi posiadać kasę fiskalną? Kasy fiskalne są potrzebne w przedsiębiorstwach, które swoją rola prowadzą do kobiet fizycznych (B2C). I firmy, których roczne obroty nie przekraczają 20 tysięcy złotych netto, nie mają obowiązku wydawania paragonów fiskalnych. Z kolei jeśli przedsiębiorca rozpoczyna rola w trakcie trwania roku podatkowego, wówczas obowiązek posiadania kasy pojawia się, gdy obroty przekroczą 20 tysięcy złotych. W dalszym rozwoju istnieje katalog działalności, które nie podlegają konieczności wydawania paragonów drukowanych przez kasę fiskalną.

Pomoc i cele połączone z posiadaniem kas fiskalnych. Zanim przedsiębiorca zacznie czerpać z kasy fiskalnej, musi zgłosić ten fakt do własnego urzędu skarbowego wraz z podaniem adresu, gdzie kasa będzie brana. Wraz ze wspomnianymi dokumentami należy zwrócić oryginalny dowód zakupu kasy oraz zaświadczenie potwierdzające, że zakupiona kasa fiskalna spełnia wymogi - technologiczne oraz praktyczne - określone w ustawie o podatku VAT. Wymogi formalne, które należy przeprowadzić przed rozpoczęciem używania kasy, związane są także z ulgą, którą ważna kupić za zakup kasy. Ulga, powiązana z nabyciem kasy, wynosi do 90% kosztów zakupu kasy, przecież nie dużo niż 700 zł. Posiadacz kasy musi jednocześnie dbać o jej prawidłowym serwisowaniu w autoryzowanych punktach, przy czym serwisowanie kasy nie może wynikać rzadziej niż co 25 miesięcy. Wydłużenie tego czasu może przynieść konieczność zwrotu ulgi z tytułu zakupu kasy.

Posiadanie kasy to i konieczność wydawania oryginalnych paragonów klientom i przechowywanie kopii paragonów przez 2 lata licząc z zakończenia roku rozliczeniowego, w którym były wydane. Użytkownik kasy musi jeszcze drukować raporty okresowe - dzienne, tygodniowe i miesięczne - wytwarzane przez kasę fiskalną.