Kasa fiskalna nie drukuje paragonu

Każdy przedsiębiorca stanowiący w prostej firmie kasy fiskalne zmaga się na co dzień z drugimi kłopotami, które dania te potrafią tworzyć. Jak wszystek sprzęt komputerowy, kasy nie są wolne od chorób a czasem się psują. Nie jakiś właściciel firmy wie, że w wszystkim elemencie, w którym rozgrywa się ewidencja przy pomocy kasy fiskalnej, powinien mieć drugie takie urządzenie - dziś na fakt awarii tego pierwszego.

Brak zapasowej kasy elzab podczas dalszego sprzedawania produktów albo pomocy może skutkować nałożeniem kar przez urząd skarbowy, gdyż uniemożliwi to ewidencji sprzedaży w momencie popsucia się głównego urządzenia. Wśród dokumentów przechowywanych wspólnie z kasą powinna się znaleźć książeczka serwisowa kasy fiskalnej. W dokumencie tym uzupełniane są nie tylko wszelkie naprawy urządzenia, ale i otrzymują się tam informacje dotyczące fiskalizacji kasy czy wymiany jej myśli. W sztuce serwisowej wpisany pragnie istnieć jeszcze numer unikatowy, jaki stał nadany kasie przez urząd skarbowy, nazwa przedsiębiorstwa i adres lokalu, w jakim kasa jest brana. Wszystkie te dane są potrzebne w wypadku kontroli z tytułu skarbowego. Wszelkie zmiany w świadomości kasy natomiast jej zmiana należy do ćwiczeń specjalistycznego serwisu, z jakim wszystek przedsiębiorca używający kas, powinien mieć podpisaną umowę. Co znacznie - należy informować urząd skarbowy o każdej zmianie serwisanta kasy. Sprzedaż na kasach fiskalnych powinna wykonywać się w środek ciągły, ponieważ w sukcesu zapełnienia pamięci kasy, trzeba wymienić opinię na świeżą, pamiętając przy tymże o odczycie pamięci. Odczyt pamięci kasy fiskalnej może żyć - także jako jej naprawa, dokonany tylko i wyłącznie przez uprawniony podmiot. Ponadto czynność ta potrzebuje być wypełniona w obecności pracownika urzędu skarbowego. Z odczytu pamięci kasy fiskalnej przygotowuje się odpowiedni protokół, którego sam egzemplarz dociera do urzędu skarbowego, a nowy do przedsiębiorcy. Wymaga on ten protokół przechowywać łącznie z nowymi dokumentami powiązanymi z kasą fiskalną - jego zabieg może skutkować nałożeniem kary przez urząd.