Inwestycje w rozwoj firmy

Frezowanie cnc określane jest jako proces obróbki, w toku jakiej z obrabianego przedmiotu odnosi się określoną grupę materiału. W terminie frezowania usuwane są jak najmniejsze wiórki materiałów. Stosuje się bardzo łatwo zwracające się maszyny, które grają z konkretnym posuwem. Maszyny też są określane mianem frezarek. Najczęściej można się spotkać z frezarkami klasycznymi i techniką frezowania na froterze.Metoda frezowania cnc bazuje na komputerowym sterowaniu urządzenia.

Wybiera się trzy podstawowe typy frezowania: współbieżne, czołowe oraz walcowo-czołowe.W toku frezowania powierzchni czołowych oś rotacji jest równoległa do powierzchni poddanej obróbce. Wzdłuż obwodu koła uważają się zęby frezu, z jakich każdy działa samodzielnie. W sukcesu obróbki powierzchni obrotowych frezy dopasowują się z zębów prostych lub spiralnych.Frezowanie cnc czołowe oznacza, że frez uważa się we wrzecionie. Prostopadle do wielkości poddanej obróbce znajduje się oś obrotu. Obróbka następuje poprzez krawędzie czołowe frezu.W procesie frezowania walcowo-czołowego następuje pionowy obrót frezu wzdłuż obrabianej powierzchni. W wypadku poddania obróbce powierzchni skośnych frez pewno żyć kilka pochylony. Możliwe istnieje wyjątkowo obrabianie (skrawanie artykułu na brzegach gdy tylko frez posiada uzębienie panujące.W relacje od rodzaju materiału, który traktuje być człowiek obróbce poleca się różne narzędzia do frezowania. Frezy walcowo-czołowe skrawają bocznie i czołowo. Frezy tarczowe skrawają po bokach. Na podstawie otrzymują się na zmian skośne zęby, które skrawają naprzemiennie w rowku. Dzięki temu praktyczne jest pewne odprowadzanie wiórów. We frezach kątowych krawędzie tnące są ustawione pod różnymi kątami.