Gaszenie pozarow typu e

Podczas prób gaszenia pożarów dużo ludzi odruchowo sięga po wodę. Istnieje ostatnie najpowszechniejszy również daleko znany środek gaśniczy. Jednak strażacy, specjaliści z gaszenia pożarów, nie zawsze się na nią przyjmują. Wybór środka gaśniczego chce od palącego się materiału.

Piany gaśnicze Piany gaśnicze doskonale zbierają się między innymi podczas pożarów cieczy palnych takich jak benzyna czy alkohole. Pianą nie można gasić palących się metali alkalicznych czy instalacji elektrycznych a wszystkiego co mówi z wodą. Z zmian proszki gaśnicze są najogromniejsze użycie. W relacje od posiadanego składu potrafią być zużywane do gaszenia niemal każdych palących się materiałów. Gazy gaśnicze, z jakich najczęstszy jest dwutlenek węgla, skuteczne są w gaszeniu pożarów węgla kamiennego, koksu i siarki też takich metali jak potas, sód, wapń, żelazo i cynk. Natomiast woda doskonale spełnia nasze zajęcie w zetknięciu z palącymi się ciałami stałymi pochodzenia organicznego, gdy na przykład drewno, papier, węgiel, słoma.

Steam fire extinguishing czyli para jako materiał gaśniczy Podobne leczenie jak woda ma para jako środek gaśniczy (steam fire extinguishing). Prawdopodobnie być zwracana w wypadkach płonięcia tych tychże materiałów. Zasadnicza różnica między parą oraz wodą liczy na tym, że wodę można używać w każdym miejscu, a parę wyłącznie w zamkniętych mieszkaniach o pojemności nie korzystniejszej niż 500 metrów kwadratowych. W popularniejszych mieszkaniach działanie pary oddaje się nieefektywne. Do skutecznego gaszenia pożarów wskazana jest nie tylko znajomość środków gaśniczych właściwych do drugich substancji, a i podstawy ich brania i serwowania w rejon pożaru.