Gastronomia sezonowa a kasa fiskalna

Dyrektywa ATEX zwana też Dyrektywą nowego rozwiązania jest materiałem, którego podstawowym celem jest zbliżenie przepisów prawych państw członkowskich Unii Europejskiej w terenie systemów ochronnych i urządzeń, które stosowane są w okolicach zagrożonych wybuchem metanu czy pyłu węglowego.

Dyrektywa ta przede każdym określa główne wymagania bezpieczeństwa, szerokie zakresy wyrobów, a dodatkowo sposoby wykazywania zgodności z zasadniczymi wymaganiami bezpieczeństwa. Istotną osobę w zasadzie odgrywają normy europejskie, które szczegółowo opisują techniczne sposoby wykazywania współprac z zastrzeżeniami bezpieczeństwa. Razem z informacją, jeżeli wynik jest porównywalny z umową to zakłada się jego synchronizacja z podstawowymi wymaganiami bezpieczeństwa. Wspólne wymagania atex dotyczące urządzeń i sposobów ochronnych łączonych w przestrzeniach zagrożonych wybuchem otrzymują się w Załączniku II Dyrektywy. Mowa jest tam o wymaganiach ogólnych, doborze materiałów, myśleniu i budowie, potencjalnych źródłach zapłonu, zagrożeniach wypływających z działań zewnętrznych, wymaganiach dotyczących urządzeń bezpieczeństwa oraz integracji wymagań zapewniających bezpieczeństwo systemu. Razem z zastrzeżeniami producent musi myśleć o tym żebym zapobiegać wytwarzaniu atmosfery wybuchowej przez urządzenia a systemy ochronne, zapobiegać zapalaniu atmosfery wybuchowej, powstrzymywać lub ograniczać wybuch. Dania i systemy ochronne powinny stanowić tak skonstruowane, aby jak dużo zapobiegać możliwościom powstania wybuchu. Winnym stanowić planowane ze znajomością wiedzy technicznej. Również stronie i podzespoły urządzeń muszą działać bezpiecznie i razem z informacją producenta. Wszystkie urządzenie, system obronny i aparatura powinno być oznakowanie CE. Materiały wykorzystywane do budowy urządzeń czy systemów ochronnych nie potrafią być łatwopalne. Między nimi i atmosferą nie mogą występować żadne reakcje, które potrafiły wywołać potencjalny wybuch. Dania i sposoby ochronne nie mogą przynieść uszkodzenia czy innych obrażeń ciała. Muszą zapewniać, iż w skutku ich odbierania nie powstaną zbyt wysokie gorączki i promieniowanie. Nie mogą wykonywać zagrożeń elektrycznych i nie mogą zawierać sytuacji niebezpiecznych.