Gastronomia nisko

Wynikający z języka angielskiego termin coaching (oznaczający trenowanie) to marka interaktywnego procesu szkolenia, kończącego się za pośrednictwem technik związanych z naukami psychologicznymi. Stanowi owo typ szkolenia pracowników polegający na prowadzeniu procesu decyzyjnego w obiektu zaspokajania ich spraw zawodowych, co umożliwia jednym osobom lub biurom w dynamizacji tempa wzroście oraz umożliwia usprawnienie funkcjonowania firmy. Prowadzący tego standardu zajęcia są coachowie, którzy odbywają ze prostymi klientami na innych płaszczyznach np. w związku z ich biznesem, rozwojem pracy zawodowej, a dodatkowo analizują kwestie dotyczące relacji interpersonalnych z innymi typami.

Profesjonalny coaching umożliwia klientom podejmowanie trafniejszych decyzji, pełniejsze zajmowanie ich naturalnych predyspozycji, sprecyzowanie naszych projektów oraz skupienie na optymalizacji działań prowadzących do ich zdobycia. Coaching jest proces samodoskonalenia, którego najważniejszym obiektem jest poprawienie pewności siebie klienta oraz okazywania wsparcia w wolnym dokonywaniu zamierzonych nowości w oparciu o jego inne poglądy i środki intelektualne. Pozostałymi cechami istotnymi w szkoleniach dla  pracowników w formie coachingu są:

coaching jest kierowaniem całkowicie dobrowolnym; coach nie jest prawa wyznaczać klientowi żadnych woli; nie uczy ludzi, tylko poprawia im w ciągu zawierania się; jest stworzony na bazie pytań i stymuluje myślenie; musi panować atmosfera szacunku i akceptacji poglądów klienta; celem jest wysyłanie do konkretnego dokonywania zmian.