Folia statyczna 90 cm

Elektryczność statyczna stanowi nadzwyczaj niestabilna dodatkowo w treści wszechobecna. Jej wyładowania szczególnie w atmosferze zagrożonej wybuchem zmierzają do powstawania skry oraz w konsekwencji do eksplozji. Każdego roku w Europie przylega do 400 zdarzeń połączonych z wyładowaniami energii elektrostatycznej, jednak ważna im w bezpośredni sposób zapobiegać stosując proste narzędzia i metody, które są efektywne i ogólnie dostępne.

Aby odprowadzić ładunki wykształcone i skupione w ciągu przemysłowym, należy zbiornikom, pojemnikom, cysternom zapewnić electrostatic earthing, czyli uziemienie elektrostatyczne . Przylega do owego planie posłużyć się mocnym zaciskiem czy nowym niezawodnym połączeniem ochranianego urządzenia z starannie dobranym kablem, gotowym do przewodzenia ładunku elektrycznego do odpowiedniego momentu uziemienia. Podstawą jest czyste powiązanie z uziemieniem, niestety w procesach produkcyjnych takich efektów jak lakiery, żywice, farby, rozpuszczalniki czy produkty wybuchowe dochodzi często do spraw, w jakiej elementy przetwarzania, mieszania lub pojemniki na wymienione substancje, potrafią być pokryte wieloma ich warstwami lub rdzą. W związku z powyższym, osłabiają one funkcjonowanie zacisków czy drugich metod uziemiających wykorzystywanych przez biura. Według dyrektyw ATEX zaciski uziemiające muszą robić szereg wymagań, aby potrafiły stanowić konsumowane w strefach zagrożenie wybuchem. Nie mogą stanowić pokryte materiałem sprzyjającym do stworzenia iskrzenia w typowych warunkach pozycji. W treści niebezpiecznej, o silnym zagrożeniu zapłonem i wybuchem potrzebne są regularne kontrole stanu narzędzi będących do uziemienia. W produktu eksploatacji, powstawania korozji oraz mechanicznych uszkodzeń, dochodzić może do nieprawidłowości i nieszczelności układów, w koniec czego przestaną one wypełniać swą pozycję. Istnieje wówczas rzecz bezpośredniego zagrożenia dla personelu a całego zakładu. Dzięki rozwojowi technologie, można już coraz częściej spotkać systemy uziemienia statycznego, jakie posiadają zintegrowany system kontroli. Urządzone są we indeksy i blokady zapobiegające zapłonowi. Musimy zdawać sobie sprawę, że przy rozwoju metody i realizacji, w dobie nacisku na rozwój sprzedaży oraz obrotu, cała technologia jest zwracana na jeszcze silniejszych i efektywniejszych metodach produkcji. Wzmożony ruch powoduje naturalny wzrost wartości powstających ładunków elektrostatycznych, czego owocem są późniejsze wyładowania. To chodzenie mężczyzny i siła na jak najprawdziwszy rezultat zagraża bezpieczeństwu jego samego.