Filtrowanie pomieszczen produkcyjnych

Hale produkcyjne są miejscami dość specyficznymi. Stworzone są do wykonywania określonych, seryjnych czynności, często powtarzalnych aż do znudzenia przez tych samych ludzi. Są miejscami ściśle nadzorowanymi przez brygadzistów, kierowników, dyrektorówi wreszcie kontrole i audyty zewnętrzne, ale nie bezpodstawnie. Bowiem każda hala produkcyjna bez względu na rodzaj wytwarzanego dobra, jest narażona na najróżniejsze czynniki zagrażające bezpieczeństwu, zdrowiu i życiu.

Chodzi tu zarówno o zagrożenia wynikające z awarii systemów zabezpieczeń, z pożarów czy katastrof wynikających bezpośrednio lub pośrednio z działalności człowieka, mających charakter dynamiczny, ale również o zagrożenia toksykologiczne i inne, oddziałujące powoli, acz nieubłaganie na zdrowie pracownika zatrudnionego w tym zakładzie. Ważną sprawą jest to, aby w halach produkcyjnych montować filtration of dust, czyli filtry odpylające. Nawet w miejscach, gdzie wydaje się to być niepotrzebne, wskutek procesów przemian zachodzących przy obróbce różnych surowców, wydalane są do otoczenia mikroskopijne pyłki różnych substancji. Nawet substancje uznawane za nietoksyczne, przy regularnym wdychaniu do dróg oddechowych mogą w przyszłości powodować poważne stany zapalne dróg oddechowych.

Regularnie przebywanie w miejscu źle wentylowanym, nie wyposażonym w filtry odpylające, może w przyszłości skutkować schorzeniami od strony układu oddechowego czy alergiami. Nie powinno się tego bagatelizować. Człowiek każdego dnia, w każdym miejscu jest narażony na działanie szkodliwych pyłów i zanieczyszczeń powietrza. W miejscu pracy, w którym spędza aż 1/3 swojej doby, powinien być uwolniony od czynnika, który może powodować stany chorobowe. Zakładając, że wszędzie wokół narażeni jesteśmy na wdychanie groźnych spalin, kurzu i roztoczy, nie powinniśmy biernie poddawać się dodatkowemu podtruwaniu nas szkodliwymi pyłami w pracy. Filtr odpylający w miejscu pracy to skuteczny sposób, by zapobiec dodatkowemu wdychaniu niebezpiecznych substancji do organizmu.

Filtry działają na zasadzie grawitacji, po prostu wychwytując cząsteczki pyłów przechodzące przez ich powierzchnię. Dzięki temu w miejscu zapylonym filtruje się powietrze, zanim człowiek zacznie nim oddychać.