Elementy tablicy bezpieczenstwa to

Uruchomiona maszyna stwarza niebezpieczeństwo dla podającego ją doceniaj wykonującego przy niej człowieka. Z tegoż względu nastąpiła konieczność instalacji w maszynach elementów bezpieczeństwa, zachowując jednocześnie zdolność produkcyjną. Podzespoły oraz sposoby bezpieczeństwa stosują głównie zakłady produkcyjne z innym kapitałem do zabezpieczenia maszyn i form technologicznych, producenci maszyn i partnerze linii technologicznych.

W Polsce dokumentem regulującym tę rzecz jest m.in. Rozporządzenie Ministra Gospodarki z 30 października 2002 r. w myśli minimalnych wymagań dotyczących zaufania i higieny działalności w dziale użytkowania maszyn przez pracowników podczas pracy (Dz.U. nr 191, poz. 1596 ze zm.). Regulacje prawne oraz ustawy określają, że maszyna powinna być zaopatrzona w co chwila jedno urządzenie do zatrzymywania awaryjnego, które pozwoli wyeliminowanie powstałego niebezpieczeństwa albo mu uniknie. Wyjątek są maszyny, gdzie wyłącznik bezpieczeństwa nie zmniejszy ryzyka, dlatego, iż nie będzie posiadał wpływu na czas zachowania a nie zapobiegnie zagrożeniu. Najpopularniejsze wyłączniki to: wyłączniki i blokady elektromagnetyczne bezpieczeństw w instytucjach i procesach technologicznych, wyłączniki krańcowe z pracą bezpieczeństwa w przemyśle spożywczym i farmaceutycznym (duża energię i siła na duże warunki pracy), magnetycznych wyłączników bezpieczeństwa oraz wyłączniki kodowane, wyłączniki nożne. Wyłącznik bezpieczeństwa powinien być zainstalowany w jasnym i widocznym mieszkaniu (w pokrywach włazów albo w drzwiach), być oznakowany w porządek rozpoznawalny (czerwona rękojeść na żółtym tle) tak, aby zachowanie maszyny mogło zajść w jak najkrótszym czasie. Zatrzymanie maszyny cierpi na planie zapobieganie wypadkom, zmniejszenie konsekwencji wypadku i zapobieganie uszkodzeniom maszyny, gdyby jej funkcjonowanie jest chore.