Dyrektywy ue w zakresie gospodarki odpadami

http://www.polkas.pl/Pl/produkt/drukarka_fiskalna_elzab_omega/Drukarka fiskalna Elzab OMEGA - Polkas - Kasy fiskalne, wagi Kraków

Na terenie Unii Europejskiej obecnie mamy obowiązek dostosowania się do dyspozycji ATEX, która staje się bardzo istotnym czynnikiem większości decyzji inwestycyjnych naszych użytkowników w obrębie instalacji silosowych.

 

Dyrektywa ATEX: jej firma przedstawia się od francuskich słów Atmosphères Explosibles, które oznaczają atmosferę wybuchową. Jej przepisy, uregulowane bardzo ostro i indywidualnie w każdym państwie członkowskim UE dotyczą wszystkich twórców i klientów urządzeń używanych w polach zagrożonych powstaniem atmosfery wybuchowej.

Informacja dotyczy bezpieczeństwa organizacji oraz sposobów wykonujących funkcję w powierzchniach grożących potencjalną eksplozją, jaka potrafi powstawać z obecności atmosfery potencjalnie wybuchowej wytworzonej przez pary lub pyły substancji, które działają z tlenem z powietrza atmosferycznego, np. mąki czy cukru. Stanowi ona skierowana raczej do dwóch grup podmiotów: dyrektywa nr 94/9/EC (Atex 95) dotyczy wytwórców i wybiera wymagania jakie muszą spełniać wyroby brane w obecności atmosfer wybuchowych. Dyrektywa chce z nich dopasowania sprzętu i instalacji (atex installations) dobranego do bardzo wymienionych wytycznych.

Natomiast dyrektywa 99/92/EC (Atex 137) dotyczy użytkowników potencjalnie zagrożonych wybuchem maszyn. W centralnym rzędzie podnosi ona warunki pracodawcom w sensu zapewnienia bezpiecznej książki w warunkach narażenia na pojawianie się atmosfer wybuchowych. Spełnienie wymagań tych rad, przedstawionych w życie do własnego prawa jest odpowiednie. Wytwórca spełnia oczekiwania dyrektywy 94/9/WE wykonując ocenę zgodności produktu z przepisami dyrektywy, czy w niektórych przypadkach zlecając certyfikację produktów na zgoda z ważnymi normami.

Pracodawca aby spełnić wymagania dyrektywy 1999/92/WE może współpracować ze stroną trzecią, aby np. zapewnić odpowiedni wybór mebla do stref zagrożenia wybuchem. Kto jest obowiązkowy za spełnienie wymagań dyrektyw ATEX? Przeprowadzenie oceny zgodności wyrobu według dyrektywy 94/9/WE obowiązuje wytwórcę.