Dyrektywa unijna dotyczaca urlopow wypoczynkowych

Dyrektywa ATEX w własnym systemu prawnym została wprowadzona 28 lipca 2003 roku. Wiąże się do produktów przeznaczonych do praktyce w okolicach, które zagrożone są wybuchem. Przedmiotowe wyroby muszą spełniać ostre wymagania stosujące się nie jedynie do bezpieczeństwa a zarówno do opieki zdrowia. Dyrektywa ATEX zawiera procedury oceny zgodności.

W sprawę przepisów omawianego aktu normatywnego poziom bezpieczeństw, a też powiązane z ostatnim całe procedury oceny w decydującej mierze zależne są z poziomu zagrożenia środowiska, w jakim specjalne urządzenie będzie grało. Dyrektywa ATEX określa rygorystyczne wymagania jakie musi wykonywać dany produkt, by mógł stanowić kierowany w przestrzeniach zagrożonych wybuchem. Jednakże o które strefy chodzi? Przede wszystkim mowa tu o kopalniach węgla kamiennego, gdzie jest bardzo wielkie ryzyko wybuchem metanu czy pyłu węglowego.

Dyrektywa ATEX posiada szczegółowy podział urządzeń na grupy. Stanowi ich dwie. W liczbie klasie dostają się urządzenia, które wykorzystuje się w podziemiach kopalni a na przestrzeniach, które mogą stanowić zagrożone wybuchem metanu. Druga grupa zabiera się do urządzeń, które odnosi się w różnych miejscach, a które mogą stanowić zagrożone atmosferą wybuchową.

Niniejsza dyrektywa wyznacza zasadnicze wymagania ogólne dla ludzi urządzeń działających w dziedzinach zagrożonych wybuchem metanu/pyłu węglowego. Oraz bardziej wrażliwe wymagania można z łatwością odkryć w wartościach zharmonizowanych.

Należy mieć, że dania przyjęte do działalności w powierzchniach zagrożonych wybuchem winnym być oznakowane znakiem CE. Za znakiem należy podać numer identyfikacyjny jednostki notyfikowanej, który powinien być prawidłowy, widoczny, trwały i czytelny.

Jednostka notyfikująca bada cały system kontrole lub samo dania w planu zapewnienia zgody z obecnymi przepisami i oczekiwaniami dyrektywy. Należy jednocześnie pamiętać, że z dnia 20 kwietnia 2016 r. obecną dyrektywę zastąpi nowa zasada ATEX 2014/34/UE.