Dyrektywa unii 35 dni urlopu

Dyrektywa ATEX to normalna nazwa dyrektywy Unii Europejskiej, która ujednoliciła przepisy dotyczące wymogów jakie muszą spełniać produkty dopuszczone do celu w powierzchniach zagrożonych wybuchem. Ułatwia to znacząco przepływ towarów pomiędzy wszystkimi państwami członkowskimi, ponieważ jak wiadomo swobodny przepływ artykułów to samo z pewnych założeń wspólnoty europejskiej.

zasuwy odcinające

W Polsce ATEX opisany został w Prawie Ministra Role w myśli zasadniczych wymagań dla urządzeń oraz systemów ochronnych przeznaczonych do zysku w powierzchniach zagrożonych wybuchem oraz tekstów i reklamie pochodnych (dyrektywa ATEX 94/9/WE).
W zasadzie określono w porządek szczegółowy wymagane poziomy bezpieczeństw i procedury, jakie potrzebuje spełniać towar w relacje od centrum w jakim będzie on użytkowany. Należy przecież mieć, że poza wymogami dyrektywy ATEX każdy produkt musi również spełniać wytyczne pochodzące z pozostałych ważnych ustaw dotyczących danego wyboru oraz zajmować wymagane prawem certyfikaty.
Głównym środowiskiem, w którym przyjmowana jest przedmiotowa dyrektywa są kopalnie, szczególnie podziemia, narażone na początki metanu i/lub pyłu węglowego. Inne zagrożone strefy to m.in. zakłady chemiczne, elektrownie, cementownie, zakłady przetwórstwa drzewa i tworzyw sztucznych. O zaklasyfikowaniu przestrzeni jako strefy zagrożonej wybuchem decyduje obecność stężeń wybuchowych w powietrzu oraz częstotliwość ich przekraczania. Produkt, który nie otrzyma certyfikatu winien być niezwłocznie zwolniony z sektorze. Proponuje to przede wszystkim bezpieczeństwu osób obsługujących oraz zmniejszeniu strat połączonych z trudnymi zdarzeniami. Dzięki odpowiedniemu zaprojektowaniu wszystkich budowy i akcesoriów można zminimalizować zagrożeniem wybuchem na określonym stanowisku pracy praktycznie do zera.
Jednostkami certyfikującymi towary w Polsce są: UDT-CERT, ITG KOMAG, Główny Instytut Górnictwa Kopalnia Doświadczalna “Barbara” Mikołów oraz OBAC – Ośrodek Badań Atestacji i Certyfikacji Sp. z o.o. z siedzibą w Gliwicach.
Poza Unią Europejską obowiązują normy certyfikacji IECEx, których główne wytyczne są zharmonizowane z poradą ATEX. Na terenie wspólnoty europejskiej certyfikacja IECEx nie jest chciana.